Grįžti atgal į žemėlapį

Klaipėdos Rotušė

Koordinatės: 55.710102, 21.131261
Objekto adresas: Danės gatvė 17, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

Klaipėdos rotušė šiame pastate Danės g. 17 (buv. Luisenstrasse 4) įsikūrė 1846 metais.
1254 m. Klaipėdai buvo suteikta savivalda, tačiau ilgus amžius miestas neįstengė pasistatyti rotušės.
XVI a., kai Klaipėda išgyveno pirmąjį ekonominį pakilimą, magistratas prašė vyriausybės leisti pasistatydinti mūrinę rotušę. Rotušė buvo pastatyta prie magistralinių Turgaus ir Tiltų gatvių sankryžos, bet vėliau, manoma, XVII a. antroje pusėje sudegė.
Rotušei sunykus ar sudegus, magistratas nupirko turtingo pirklio namą Tiltų gatvėje ir jį pritaikė rotušei. Čia ji pažymėta 1770 m. miesto plane. 1769 m. pirkliai magistratui buvo pažadėję pastatyti naują rotušę, tačiau pažado neištesėjo. Tiltų gatvėje rotušė buvo iki XIX a. pradžios.
Sunki finansinė padėtis kiek pagerėjo XIX a. antrojoje pusėje, kai turtingi pirkliai užrašė miestui nemažas pinigų sumas. 1845 m. birželio 26 d. už 13 000 talerių miesto magistratas nupirko gyvenamąjį namą, kuris priklausė danų konsului Klaipėdoje ir garsiam pirkliui Lorkui (Lorck), vėliau atiteko jo žentui Fr. Konsentijui (Consentius).
1846 m. čia įsikūrė rotušė. Tai buvo istorinis namas. Karo su Napoleonu metu 1807-1808 m. šiame name gyveno ir rezidavo Prūsijos karalius Friedrichas Vilhelmas III su karaliene Luize. Čia buvo parengti dokumentai: Spalio ediktas, skelbiantis apie baudžiavos panaikinimą, Miesto nuostatai ir kt. Čia parašyta nemažai karalienės Luizės laiškų, kuriuos išleido buvusios Luizės gimnazijos direktorius dr. Eduardas Kiuzelis (Küsel).
Pastatas buvo dviejų aukštų, papuoštas lipdiniais. Kadangi per didįjį 1854 m. gaisrą sudegė visi miesto laikrodžiai, buvo manoma laikrodį įtaisyti virš rotušės, bet dėl lėšų stokos atsisakyta. Vietoj rotušės laikrodis buvo įkeltas į netoliese pastatytos gaisrinės bokštą. Per 1854 m. gaisrą išlikęs Lorko pastatas 1875–1877 m. buvo rekonstruotas, perstatytas neorenesanso stiliumi, o fasadas pasipuošė heraldikos ženklais, simboliais: Klaipėdos herbu, prūsiškaisiais ereliais, o virš pirmojo aukšto langų – kaukėmis. Išorės rekonstrukcijos projektą paruošė vietinis architektas, statybos patarėjas Kornelijus (Cornelius). Rotušės interjeras rekonstruotas pagal Klaipėdos apskrities architekto Mejerio (Meyer) projektą.
XIX a. miesto savivaldoje pradėjo dalyvauti išsilavinę ir miestui nusipelnę žydai. Pirmieji žydai Memelio apylinkėse pasirodė po Trylikamečio karo (1454-1466 m.), tačiau su mažomis išimtimis žydams buvo draudžiama apsistoti ir gyventi Memelyje iki pat XIX a. pradžios. Žydų situaciją tiek Prūsijoje, tiek ir Memelyje kardinaliai pakeitė po Napoleono karų, 1808 m. išleistas "Miestų įstatymas" atvėrė galimybes visiems svetimtaučiams apsigyventi miestuose. 1812 m. kovo 11 d. Prūsijoje buvo paskelbtas Emancipacijos ediktas, panaikinęs luominius apribojimus iki edikto paskelbimo Prūsijoje gyvenusiems žydams ir suteikęs jiems pilietybę, verslo įmonių steigimo teisę, amatų ir judėjimo laisves. 1809 m. Memelyje oficialiai gyveno tik 2 žydų šeimos, o 1875 m. jau 1040 ir skaičius nuolatos augo. 1939 m. žydų skaičius Klaipėdoje išaugo iki 7 000 gyventojų. 1858-1939 m. Memelyje veikė žydų bendruomenės taryba. Iš šios tarybos buvo renkami 3-5 atstovai į miesto tarybą. 1833 m. Miesto tarybos nariu tapo garsus pirklys, filantropas ir mecenatas Julius Liudvikas Vyneris (Julius Ludvig Wiener).
Šiame pastate veikė Klaipėdos krašto seimelis (vok. Landtag). Pagal Klaipėdos konvenciją – Klaipėdos krašto gyventojų trejų metų kadencijai rinktas vietinių įstatymų leidimo organas. Seimelio kompetencijai priklausė civilinių, baudžiamųjų, žemės ūkio, miškų, prekybos įstatymų leidyba, tikybos, švietimo, sveikatos apsaugos reikalai, socialinė apsauga ir darbo santykiai, teismų organizacija, krašto viešieji finansai bei turtai, mažumų apsauga ir kt.
29 mandatų seimelis rinktas šešis kartus: 1925, 1927, 1930, 1932, 1935, 1938 metais. Seimelio pirmininkais buvo Joseph Kraus (1925–1927 m.), Konrad von Dressler (1927–1935 m.), August Baldžius (1935–1938 m.).
1925–1936 m. Klaipėdos krašto seimelio raštinėje dirbo rašytoja Ieva Simonaitytė.
Priešais rotušę, skverelyje prie Danės, 1907 m. buvo pastatytas paminklas „Borussia", kuris nugriautas 1923 m. Šioje vietoje dabar stovi „Žvejo“ skulptūra.
Pastatas išlikęs. Dabar (2017 m.) Rotušėje įsikūrusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

 

Parengta 2014 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

 
 • Aprašymas:

  Memel, Magistrat [Grafika] : [atvirukas]. - Memel : Gerb. Gronau, [19??]. - 1 atvirukas ; 9,5 x 14,3 cm

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Memel, Magistrat
 • Aprašymas:

  Magistrato rūmai = Magistratsgebäude [Grafika] : [atvirukas]. - [s.l.] : [s.n.], [19??]. - 1 atvirukas ; 6,8 x 8,7 cm

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Magistrato rūmai = Magistratsgebaeude
 • Aprašymas:

  [Memel, Magistrat] [Grafika] : [atvirukas]. - [s.l.] : [s.n.], [19??]. - 1 atvirukas ; 9,1 x 14,2 cm - Su antspaudu: "Foto-Atelier A. O. Schmidt"

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Memel, Magistrat
 • Aprašymas:

  Rathaus : [atvirukas]. - [s.l.] : [s.n.], [19??]. - 1 atvirukas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Rathaus
 • Aprašymas:

  Klaipėdos Rotušė / Tekstą skaitė Agnė Jonkutė, 2018 m.

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Garsinis failas / mp3

  Teisės: CC BY-NC-ND