Viliaus Ašmio namas

Koordinatės: 55.595243 21.313633

Objekto adresas: Butkų g. 24, Butkų k., Priekulės sen.

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Liaudiškos architektūros medinis namas nedaug pakitęs, viduje išlikusios autentiškos durys ir kitos interjero detalės. Naujasis savininkas prie durų pakabinęs panašų laikrodį, koks kažkada ir skaičiavo valandas Ašmių namuose. Dabartiniai namo šeimininkai saugo ir išlikusius daiktus – „Konservatyvų draugystės laiško“ numerį, iš senos Biblijos lapų išlankstytus laivelius, vaistų buteliukus.

Vilius Ašmys (1919−2003) gydytojas ir kraštotyrininkas, Endriaus Karaliaus, buvusio „Vilties“ draugijos pirmininko, 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo, lietuvininkų tautinio judėjimo dalyvio pusbrolis. 1927 m. pradėjo lankyti Rokų pradžios mokyklą ir mokytojo Jono Užpurvio paskatintas mokėsi Klaipėdos krašto mokyklų draugijai priklausiusioje Spartesnėje mokykloje (šio tipo mokyklos buvo vidurinių mokyklų lygio ir rengė kandidatus mokytojų seminarijoms bei gimnazijų vyresniosioms klasėms), Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, baigė medicinos mokslus ir šioje srityje turėjo daug pasiekimų. Mokydamasis gimnazijoje pradėjo domėtis kraštotyra, dalyvavo „Aušros“ draugijos (Klaipėda) veikloje. Rinko medžiagą apie Klaipėdos krašto buitį, architektūrą, papročius, tautosaką. Parašė knygas „Klaipėda grįžta Lietuvai. 1923“ (1990), „Priekulės Viltis“ (1993), straipsnių apie Butkų kaimą, Rokų pradžios mokyklą. Buvo Mažosios Lietuvos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijų autorius, rinko medžiagą apie Mažosios Lietuvos draugijų veiklą.

Knygos „Priekulės viltis“ įžangoje V. Ašmys rašo: „Autorius ryžosi aprašyti šio valsčiaus miestelio ir jo apylinkės jaunimo veiklą ne tik dėl to, kad pats yra kilęs iš šio krašto, bet dar ir todėl, kad vis dar pasitaiko svetimtaučių, neigiančių šio krašto lietuviškumą. Šioje kronikoje surinkta autentiška medžiaga liudija, jog lietuvininkų veikla čia, kaip ir visame Klaipėdos krašte, turi labai gilias šaknis, kurios siekia dar Pilsoto laikus. Priekulės jaunųjų draugija „Viltis“ buvo lyg tų šaknų atžala.“*

*Vilius Ašmys. Priekulės Viltis. 1993 m.

https://www.mle.lt/straipsniai/butkai

https://www.mle.lt/straipsniai/vilius-asmys

https://www.vle.lt/autorius/1527/

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps