Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Koordinatės: 55.495523 22.378794

Objekto adresas: Varsėdžių k., Šilalės r.

Savivaldybė: Šilalės rajonas

Seniausias Varsėdžių paminėjimas aptinkamas 1524 metais, tačiau tikslių duomenų apie ten buvusias bažnyčias neaptinkama. Yra tik fragmentiški pasakojimai apie ten buvusią koplyčią. Dabartinė Šv. Roko bažnyčia pastatyta 1816 – 1817 metais. Ji medinė, liaudiška, pagražinta baroko elementais.

1843 metais Varsėdžiams tapus valstybiniu kaimu, ten buvusiai bažnyčiai žemės neskirta, nes formaliai žemės ji neturėjo. Iki 1854 m. Kaltinėnų valstybinio dvaro žemė, tarp jų ir Varsėdžių, išdalinta valstiečiams, kurią vėliau, panaikinus baudžiavą, buvo galima išsipirkti.

1860 m. pirmą kartą į Varsėdžius paskiriamas kunigas Kazimieras Golombickis. Kunigui išsilaikyti buvo nelengva nes bažnyčia žemės neturėjo. Valstiečiai savo sklypuose duodavo kunigui pasisėti javų, skirdavo pievų, mokėdavo 47 rublių metinę algą. Klebonija bei klebonijos ūkiniai pastatai buvo suręsti valstiečių žemėje jų rūpesčiu ir lėšomis.

Nuo 1888 m. kunigo Varsėdžiuose nebuvo. Tikėtina, kad kunigas nebuvo skiriamas todėl, kad bažnyčia neturėjo žemės. Pasakojama, kad vienas Varsėdžių kaimo gyventojas, įgaliotas vietos gyventojų, pėščias ėjo į Kauną pas vyskupą Mečislovą Palilionį, tam, kad išprašytų parapijai kunigą. Vyskupas pažadėjęs paskirti kunigą jeigu gyventojai užtikrins jo išlaikymą todėl Varsėdžių gyventojai bažnyčiai nupirko 12 ha žemės.

Apie 1906 m. buvo sumanyta pastatyti mūrinę šv. Roko koplyčią. Aštuonkampė, mūrinė koplyčia  iš parapijiečių surinktų aukų, pastatyta ir pašventinta 1908 metais.

1934 m. „Pavasario“ kuopos dešimtmečiui paminėti šalia bažnyčios pastatytas Nepriklausomybės paminklas, kuris sunaikintas 1964 m., tačiau 1990 m. varsėdiškių rūpesčiu vėl atstatytas ir pašventintas.

Varsėdžių parapijos steigimo aktas pasirašytas tik 1936 m gruodžio 17 d. Nykstant kaimams, nuo 1982 m. Varsėdžių parapijos Šv. Roko bažnyčią aptarnauja iš kitur atvykstantys kunigai. Ši bažnyčia garsėja Šv. Roko ir Švč. Mergelės Marijos (Žolinės) atlaidais.

Parengta 2023 m.

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps