Siaurojo geležinkelio tiltas per Lašupį

Koordinatės: 55.676045 21.358403

Objekto adresas: 227, Dovilai 95496

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Tiltelis per Lašupį atnaujintas 2020 m. ir prie jo 2021 m. pakabinta atminimo lenta, liudijanti, kad čia 1906−1944 m. ėjo siaurukas.

Jis savaip žymi ir miestelio vietovardžio raidą. Pirminis Dovilų pavadinimas arba vienos iš gyvenviečių, iš kurių ir susidarė Dovilai, pavadinimas greičiausiai buvo Lauksupis, paminėtas XVI a., laukas tuo metu reiškė ir gyvenamąją vietą – kiemą arba kaimą. Taigi tiesiog kaimas prie upės. Gyventojų pavardės lietuviškos, nors ir pakraipytos – Saucke, Stanick, Bertzka. 1540 m. kaimas jau užrašytas kaip Lašupėnai ar Lašupė. Taigi, gretinamas prie upelio pavadinimo, tačiau buvo minima ir pavadinimų, kaip šiame krašte įprasta, iš didesnių ūkininkų pavardžių, pietinėje Dovilų dalyje gyvenęs ūkininkas Gelbėtis, vokiškai užrašytas Gelbethen Stanz, todėl vietovardis XVIII a. įgijo Gelbėčių pavadinimą. Tuo laiku miestelyje įkuriama karčema ir malūnas, o tai paskatina miesto ir aplinkinių kaimų augimą. Pažymėtina, kad po didžiojo maro, siautusio XVIII a. pradžioje, į ištuštėjusius ūkius Dovilų apylinkėse kėlėsi daugiausia ne vokiečiai ir zalsburgiečiai, o lietuviai. Taigi, tiksliau, Dovilų pavadinimas atsiranda XVIII a. trečiame dešimtmetyje, tačiau dar XIX a. devintame dešimtmetyje pasitaiko, kad kaimas vietinių tebevadinamas ir Lašupėnais.

Su institucijų įkūrimu atsiranda vokiečių tautybės gyventojų. Tačiau apskaitos ir mokesčių knygose vyrauja lietuviškos pavardės, tik vokiškai iškraipytos: Oželis, Kiaupas, Andriulis, Piklapas, Kebelkštis, Tupikas, Purvinas ir kt. Na, o XVIII a. pabaigoje šalia Stantz Tramm (Tramų) pavadinimo atsiranda Melagėnų pavadinimas, atseit kildinamas iš netikusių gyventojų, kurie gėrė brangvynį, nuskurdino ūkius, įsiskolino kreditoriams ir turėjo ūkius perleisti.

1833 m. statistiniame sąvade Dovilai arba Gelbėčiai vadinami vienu pavadinimu Dovilai, o Stanz Tramm kaimas vadinamas ir Melagiais. Tarp anų laikų Dovilų apylinkėse gyvenusių žmonių pavardžių atpažįstame šiandieninių kaimų pavadinimus – Baitis (Baičiai), Jons Gvildis (Gvildžiai), Grauduszis (Graudūšiai), Bendikas (Bendikai), Gedmin Gelbeth (Gedminai), Matz (Shmidt Matz kaimas vėliau vadintas Pilotiškių vardu, buvo įsikūręs visai prie piliakalnio, XIX a. pabaigoje prijungtas prie Ruslių). Dauguma gyventojų evangelikai liuteronys ir kalba daugiausia lietuviškai, Tramų kaime vien lietuviškai.

Vietovardis kilęs iš pavardės Dovilas (: dų- – dovis, davimas + vil- – viltis, vil-iasi).

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps