Rokų kaimo evangelikų liuteronų senosios kapinės

Koordinatės: 55.606891 21.312920

Objekto adresas: Rokų g., Rokų k., Priekulės sen.

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Nedidelės, tvarkingos kapinaitės tinkamos užsukti ir pamąstyti apie senųjų lietuvininkų ir lietuvininkų žemėje atsidūrusių kitataučių sudėtingus, kaip ir paties Klaipėdos krašto, likimus.

Čia palaidota krašto istorijos žinovė, kraštotyrinės medžiagos pateikėja prof. Domui Kaunui Anė Lipnienė (1895−1978) ir jos vyras girininkas Martynas Lipnius (1875−1951). Čia ir Martyno tėvo Jurgio Lipniaus kapas su jau neišlikusiu vokišku įrašu „Hier ruht in Gott // Jurgies Lippnus // geb. 25. Juli 1836 // gest. 4. Decb. 1907“. Tai atspindi socialinio statuso kaitos reikšmę lietuvininkų tautiniam ir kalbiniam apsisprendimui. Kaip rašo Domas Kaunas, „Net kilstelėję maža pakopa valdiškoje tarnyboje, lietuvininkai nutautėdavo. Suvokietėjimas buvo laikomas geru ženklu vyresnybės akyse.“* Žinoma, taip atsitikdavo ne su visais, − taip pat ir su Martyno žmona Ane.

Martyno tėvas Jurgis Lipnius, taip pat sukaupęs nemažai knygų, buvo savo krašte garsėjęs Butkų miško girininkas. Pasak knygotyrininko Domo Kauno, iš knygose paliktų įvairių savininkų įrašų taip pat daug galima spręsti apie kalbos raidą. Pavyzdžiui, Jurgio Lipniaus turėtos knygos įraše rašoma: „Szetos Knigeles Perktos 1890 Jurgis Lippnus in Roken. Mete 1828“**.

Kapinėse palaidota ir Rokų mokyklos mokytojo Raševskio žmona vokietė Marija Emilija Špys Raševski (Spiess-Raschewski).

* Domas Kaunas. Mažosios Lietuvos knygų link. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2013, p. 142.

**Domas Kaunas. Donelaičio žemės knygiai. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 174.

https://www.mle.lt/straipsniai/rokos

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps