Piktupėnų biblioteka

Koordinatės: 55.153553 21.985163

Objekto adresas: Piktupėnų k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., LT- 99241

Savivaldybė: Pagėgiai

Biblioteka Piktupėnuose įsteigta 1949 metais, priklausė Pagėgių rajonui, įkurdinta „Aušros“ kolūkio kontoros patalpose. Pirmoji bibliotekininkė buvo Anė Rimdžiuvienė. Tuomet dokumentų fonde tebuvo apie 150 egzempliorių knygų. Nuo 1953 metų iki 1956 metų čia dirbo Elena Varašinskaitė, o nuo 1956 metų iki 1959 metų bibliotekoje – Aldona Kupetytė (dabar – Aldona Mamkienė). Tuomet dokumentų fonde jau buvo apie 8 000 įvairiausių egzempliorių: knygų, brošiūrų, laikraščių ir žurnalų. 1958 metais biblioteka perkelta į Piktupėnų kultūros namų pastatą. Prie bibliotekos veikė skaitykla, kurios vedėja buvo Marcelė Spranginienė. Nuo 1959 metų iki 1960 metų bibliotekoje dirbo Stasė Rimkienė. Nuo 1960 metų iki 1964 metų bibliotekoje dirbo Nijolė Maliauskienė ir Birutė Kisieliūtė. 1962 metais, panaikinus Pagėgių rajoną, Piktupėnų filialas priklausė Šilutės rajono centrinei bibliotekai, dabar veikiančiai Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos statusu). Bibliotekininkės pareigose nuo 1964 metų iki 1984 metų dirbo Kazimiera Bulinskienė. Dokumentų fonde buvo apie 9 000 egzempliorių įvairių leidinių. Bibliotekininkė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, dramos būrelyje, buvo įsteigta kilnojamoji bibliotekėlė, kuri keliavo pakinkytų arklių traukiamu vežimu po apylinkės kaimus ir aptarnavo skaitytojus. Bibliotekininkė Kazimiera Bulinskienė kelis kartus buvo apdovanota garbės diplomais kaip geriausia Šilutės rajono bibliotekininkė. Nuo 1984 metų iki 1991 metų šalyje vykstant įvairiems negatyviems virsmams, Piktupėnų bibliotekoje dingo rinkta kraštotyrinė medžiaga apie Piktupėnus, bibliotekos dienoraščiai, priėmimo ir perdavimo lydraščiai bei dalis bibliotekos istorijos. Nuo 1991 metų spalio mėnesio šioje bibliotekoje pradėjo dirbti Nijolė Jogienė. Tuo metu fonde buvo apie 10 000 egzempliorių įvairiausių dokumentų. 1992 metais Piktupėnų bibliotekos fondas sujungtas su Šilutės rajono savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos bibliotekos fondu. To pasekoje, bendrasis fondas padidėjo iki 12 000 egzempliorių įvairiausių dokumentų. 1993 metais Šilutės rajono centrinės bibliotekos Piktupėnų filialas perkeltas į buvusį Piktupėnų vaikų darželio pastatą. Pastate nebuvo šildymo, dėl drėgnų patalpų knygos pradėjo pelyti, biblioteka buvo nepatogioje lankytojams vietoje, todėl mažėjo vartotojų skaičius. 2000-aisiais vietoj Pagėgių seniūnijos buvo įsteigta Pagėgių savivaldybė. Įkūrus Pagėgių savivaldybę, Pagėgių krašto bibliotekos įgijo autonomiją nuo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos. 2000 metais balandžio mėnesį įvyko oficialus atsiskyrimas, o tų pačių metų rugpjūčio mėnesį Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Pagėgių bibliotekai įgijus viešosios bibliotekos statusą, Piktupėnų biblioteka tapo vienu šios įstaigos filialų. 2002 metais rugpjūčio mėnesį Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filialas perkeltas į suremontuotas Piktupėnų kultūros namų patalpas. 2018 metais, Lietuvoje minint Vydūno metus ir 150-ąsias šio mąstytojo gimimo metines,  Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas Vydūno vardas. Šiuo metu Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Piktupėnų filialas aptarnauja ne tik šio kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus. Bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną sudaro: Birštoniškiai, Endriškiai, Geniai, Piktupėnai, Strepeikiai, Užbaliai ir Vidgiriai. Šiuo metu bibliotekos fonde sukaupta apie 6 000 įvairių leidinių. Tai: grožinė ir mokslo populiarinimo literatūra, enciklopedijos, periodika, įvairiausi leidiniai vaikams. Biblioteka teikia įvairias informacines, kultūrines, šviečiamąsias, knygnešystės ir kitas paslaugas net atokiausių kaimų gyventojams. Biblioteka nuolat organizuoja literatūrinius renginius, susitikimus su menininkais, rašytojais, pristato jų kūrybą, organizuoja meno parodas ir jų pristatymus. Yra kaupiama ir sisteminama kraštotyrinė medžiaga įvairiomis Piktupėnų mikrorajoną liečiančiomis temomis.

 

Informaciją parengė Nijolė Jogienė, 2024

Susiję Maršrutai

Šaltiniai

No Images

Loading Maps