Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus

Koordinatės: 55.911791 21.061196

Objekto adresas: Vytauto g. 23A, Palanga, Lietuva

Savivaldybė: Palanga

1989 m. Palangoje, name, kuriame gyveno ir dirbo pirmasis Palangos burmistras (šiandien sakytume – meras) Jonas Šliūpas (1861–1944), įkurta Jono Šliūpo memorialinė sodyba, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys. 2020 m. pakeistas pavadinimas – Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus. Namas statytas XIX a. pabaigoje. 1993 m. pastatas įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą.  

Žymus Lietuvos XX a. pradžios lietuvių spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas, gydytojas,    aušrininkas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras Jonas Šliūpas Palangoje apsigyveno 1930 m. su antrąja žmona palangiške Grasilda Šliūpiene (Grauslyte). 1933 m. J. Šliūpas, išrinktas pirmuoju Palangos miesto burmistru, su šeima persikėlė į dabartinį muziejaus pastatą, ten gyveno ir dirbo. Jis siekė, kad Palangai būtų suteiktos miesto teisės ir pagerinta infrastruktūra. Po 1938 m. kilusio gaisro operatyviai rūpinosi jo padarinių likvidavimu ir atkuriamaisiais darbais. Jo veikla buvo svarbi kultūriniam, ekonominiam ir politiniam kurorto gyvenimui.  Artėjant frontui, 1944 m. pasitraukė į Vakarus, apsistojo Austrijoje, Brėgenco (vok. Bregenz) mieste. Dr. J. Šliūpas mirė 1944 m. lapkričio 6 d. Berlyne (Vokietija). Urna su pelenais pervežta į JAV ir palaidota lietuvių tautinėse kapinėse Čikagoje.  

Muziejaus ekspozicija supažindina su burmistro Jono Šliūpo asmenybe ir tarpukario laikotarpį

menančiu interjeru. Čia eksponuojamos ilgalaikės keičiamosios parodos, pristatoma „Aušros“

ir „Varpo“ epocha, galima pamatyti fotografijas, liudijančias apie įvairius J. Šliūpo gyvenimo

momentus, jo išleistas knygas. Muziejuje vyksta renginiai, moksleiviai kviečiami į edukacijas.

Daugiau informacijos: https://lnm.lt/muziejai/jono-sliupo-muziejus/

Parengta 2021 m.

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps