Ožkų (Ožkalnis) kalnas

Koordinatės: 55.133206 21.968316

Savivaldybė: Pagėgiai

Ožkų kalnas arba kitaip – Ožkalnis randasi Birštoniškių kaime, Pagėgių savivaldybėje, 1,2 kilometro nuo Mikytų kaimo važiuojant tarpvalstybiniu keliu Karaliaučius–Tilžė–Tauragė–Ryga. Remiantis pirmojo baltiškų piliakalnių ir karinių įtvirtinimų tyrinėtojo Prūsijoje, leitenanto Johano Michaelio Giūzės (vok. Johann Michael Guise) sukaupta medžiaga apie 1826-1828 metais užfiksuotus per 300 tokių objektų, sudarytais jų planais su aprašymais, aptiktas šiuose dokumentuose (žemėlapiuose) pažymėtas Ožkų kalnas arba kitaip – Ožkalnis. Ant šio kalno vykdavo gegužinės, įvairūs susiėjimai. Ožkalnis yra piliakalnis, kitados buvo skalvių pilaitės vieta. Archyvinę medžiagą apie Ožkų (Ožkalnio) kalną 1963 metais patikslino Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Mokslo Akademijos Istorijos instituto ekspedicija, vadovaujama istoriko, archeologo, restauratoriaus Adolfo Tautavičiaus. Apie 1832 metus kalnas iš dalies buvo sunaikintas, tiesiant naują tarpvalstybinį kelią Karaliaučius–Tilžė–Tauragė–Ryga. Ožkų (Ožkalnio) kalnas apipintas senųjų gyventojų legendomis.

Informaciją parengė Nijolė Jogienė, 2024

Susiję Maršrutai

Šaltiniai

No Images

Loading Maps