Miko Reisgio sodybos vieta

Koordinatės: 55.549089 21.361426

Objekto adresas: Šauklių g. 3, Stragnų II k., Priekulės sen.

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Miko Reisgio sodybos vietoje dabar pastatytas kitas namas, išlikęs tik autentiškas rūsys, kurio dabartiniai šeimininkai žadėjo nekeisti.

Mikas Reisgys, Martyno ir Kristupo Reisgių brolis, buvo vedęs Aną Gervinaitę ir gyveno Stragniškiuose, − taip tuomet vadinosi dabartinis Stragnų II kaimas.

Nors Mikui Reisgiui nėra atskiro straipsnio Mažosios Lietuvos enciklopedijoje, Vilius Ašmys ne kartą jį mini kaip aktyvų Priekulės „Vilties“ veikėją: „Pirmoji jaunųjų draugijos „Viltis“ valdyba po krašto prijungimo prie Lietuvos buvo išrinkta viltiečių susirinkime 1923 m. kovo 11 dieną. Ją sudarė: pirmininkas Dovilas, jo pavaduotojas Reizgys, raštvedys Pozingis, kasininkė Dovelytė ir knygininkas Kuršius.“*

1923 m. pirmą pusmetį Klaipėdos krašte buvo užsimota steigti kuo daugiau lietuviškų organizacijų. „Gal taip buvo sutikta laisvė, o gal ir spontaniškas tautinės savimonės apsireiškimas“**, − rašo V. Ašmys. Vienos iš tokių naujų jaunimo organizacijų – „Minijos“ nariai ne kartą rinkosi Reisgio ūkyje Stragnuose.

„Kitas „Minijos“ susirinkimas įvyko Priekulėje „Noudos“ namuose. Čia vėl kalbėjo p. Reizgys. Šį kartą apie lietuviškų dainų grožį ir jų skambumą. Po to šios naujai įsisteigusios jaunųjų draugijos nariai vėl susirinko Stragnuose. Šiame susirinkime buvo nutarta surengti iškylą į Šernus ir aplankyti Gedimino kalną Doviluose. Be to, buvo nuspręsta atgaivinti Kairių „Gintaro“ jaunųjų draugiją.“***

*Vilius Ašmys. Priekulės viltis. 1993, p. 40.

**Ten pat, p. 41.

***Ten pat. 41.

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps