Dovilų piliakalnis

Koordinatės: 55.664079 21.339394

Objekto adresas: Gedminų gatve, 96221

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Apie šį piliakalnį užrašyta iš viso 17 padavimų. Padavimuose pasakojama, kad ant kalno stovėjo didelė pilis, kurioje gyveno lietuvių kunigaikštis Gediminas, jo požemiuose buvo pilna lobių, kuriuos iki šiol saugo didžiulis šuo; kituose – kad ant kalno pastatytą pilį valdė kunigaikštis Dovilanas, narsiai gynęs kraštiečius nuo priešų. Supratęs, kad negali atsilaikyti prieš stipresnį priešą, trenkė kardu į aukurą ir prakeikė priešus bei pilį. Pilis nugrimzdo į žemę, liko tik pilies kalnas.

Yra išlikę pasakojimų, kad šiame piliakalnyje yra palaidotas karaliaus Gedimino talkininkas ir giminaitis, drąsus karžygys Gedminas, kad ant piliakalnio stovėjusius puikius rūmus užkeikusi pikta žynė ir jie nugrimzdę. Vieni prisimena, kad ant kalno buvo labai gili skylė ir, matuojant su ilgiausia kartimi, jos dugno nebuvę galima pasiekti, kiti – kad gilus urvas − žmonės eidavo pasiklausyti, kaip velniai urvo gilumoje skaičiuodavo pinigus, o pas piemenis iš to urvo ateidavo keistas vokietukas…

Anskis Reisgys užrašė Gedminų kaime gimusio ir augusio, bet tuo metu Jurgių kaime gyvenusio 96 metų Dėckio pasakojimą apie Dovilų piliakalnį, kad jis su dviem draugais piliakalnyje kasė duobes ir jų dugną badė plona geležine kartele, ieškodami paslėptų pinigų, bet rado tik plokščią akmenį. Pavakaryje jie dar išgąsdino kunigo žmoną, kai vienas išverstais kailiniais išslinko iš krūmų. Ji tai traktavo kaip velnią ir į piliakalnį iškvietė vyrą. „Po to vienas kunigas dar norėjęs perkasti visą piliakalnį. Bet mirė to neįvykdęs“. Šis pasakojimas rodo, kaip kartais atsirasdavo padavimų. Jie yra užrašyti knygoje „Gražiausieji Mažosios Lietuvos padavimai“. Padavimų ir pasakojimų galima rasti ir knygoje „Klaipėdos rajono piliakalniai“, kuri buvo išleista Valstybės šimtmečio proga. Daugelis mini ant kalno buvus šulinį, kurį kunigas Endrikis Endrulaitis liepęs užkasti.

Dovilų piliakalnis buvo populiari jaunimo tautinės draugijos susibūrimų, švenčių vieta.

Plačiau apie Dovilų piliakalnį „Lietuvos Gamta LT“ įraše https://www.youtube.com/watch?v=Zy7KpP0drYU

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps