Dituvos kaimo evangelikų liuteronų pirmosios senosios kapinės

Koordinatės: 55.600974 21.268835

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Šiose kapinėse palaidotas Liudvikas Kuršaitis (1821–1876), žymiojo Mažosios Lietuvos lietuvių kalbininko, spaudos ir religijos veikėjo Frydricho Kuršaičio brolis ir lietuvių raštijos veikėjo, žymaus žodynininko ir kraštotyrininko Aleksandro Teodoro Kuršaičio dėdė, atstojęs jam nuo ankstyvos vaikystės tėvą, nes Aleksandro tėvas Kretingos vargonininkas ir Dituvos mokyklos Gustavas (buvo žymiu spaustuvininku tapusio Martyno Šerniaus mokytojas) mirė labai anksti.

„Kol gyvena lietuviškai kalbanti tauta, tol skambės Kuršaičių giminės vardas“, – apie Mažosios Lietuvos kalbininkų reikšmę yra pasakęs prof. Juozas Balčikonis.

„Kad Nacionalinė biblioteka įsigijo Aleksandro Kuršaičio archyvą, yra didelė sėkmė, – įvertino Nacionalinės bibliotekos tyrėja prof. dr. Jolanta Zabarskaitė. – Aleksandras Kuršaitis yra viena reikšmingiausių lituanistinių figūrų.“ *

„Mažosios Lietuvos mokytojas Liudvikas Kuršaitis užrašė daug gyvosios kalbos žodžių anuo metu didžiausiam brolio „Lietuvių kalbos žodynui“ (Wörterbuch der littauischen Sprache“)**.

Domas Kaunas Aleksandrą Kuršaitį apibūdina kaip darbštų pedagogą, visuomenininką ir kultūros puoselėtoją, Pirmojo pasaulinio karo keliais ėjusį su lietuvių kalbos žodyno kartoteka kuprinėje.

Užklydę į nuošalias kapinaites nerasime jokio 1876 m. mirusio Liudviko Kurašaičio antkapinio paminklo. Tačiau Liudviko Kuršaičio ankapinis ketaus kryžius saugomas Mažosios Lietuvos kapinių tyrėjo Martyno Purvino prašymu Agluonėnų etnografinėje sodyboje. Tuo metu rastas kryžius jau buvo nupjautas ir būtų patekęs į metalo vagių rankas, tad dabar laimingo atsitiktinumo dėka tęsia savo gyvenimą sodybos muziejuje, − kaip ir įprasta liuteroniškajai tradicijai, įrašyta ir velionio profesija – „Der Lehrer“ – mokytojas.

*https://issuu.com/tarpknygu/docs/2020_11/s/11370080

** Domas Kaunas. Donelaičio žemės knygiai. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993, p. 48.

https://www.mle.lt/straipsniai/frydrichas-kursaitis

https://www.mle.lt/straipsniai/aleksandras-teodoras-kursaitis

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps