Butkų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba

Koordinatės: 55.591780 21.329806

Objekto adresas: Žiobriškės g. 20, Butkų k., Priekulės sen.

Savivaldybė: Klaipėdos rajonas

Anė ir Martynas Pareigiai pavyzdingai tvarkė didelę ir labai gražią sodybą, esančią visai prie pat kapinių, kurioje šiuo metu šeimininkauja jų dukros Irenos ir Stasio Kaubrių šeima, dalis sodybos priklauso Snieguolei ir Dariui Dubickams.

Anė Grobštaitė-Pareigienė buvo taip pat garsios lietuvininkų Grobštų giminės palikuonė, suteikusi daug žinių knygotyrininkui Domui Kaunui ir perdavusi senųjų knygų ir kitų spaudinių. Netoliese yra ir jos gimtoji sodyba. Butkų ir Voveriškių kaimų gyventojai lietuvininkai Grobštai, Kondrotai ir Pareigiai tarpusavyje giminiavosi, organizuodavo bendras šeimų sueigas, saugojo lietuvininkų tradicijas, paveldą, ugdė savo vaikų ir vaikaičių atmintį. Todėl ir dabar sodyba yra puoselėjama pagal senąsias tradicijas, išlaikiusi ne tik bendrą architektūrinį vaizdą, bet ir smulkius elementus, yra kultūros paveldo objektas ir pažymėta kaip Butkų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba.

Čia gyvenimo saulėlydį pasitiko Voveriškių kaimo šviesuolis Martynas Kondrotas, turėjęs daug gerai išsaugotų liuteroniškų religinio turinio ir kitokių knygų, kurias labai brangino, tačiau keletą pasikartojančių egzempliorių, kaip Kristijono Mertikaičio „Visokių naujų giesmių arba Evangeliškų psalmių“ ir Johano Arndto „Rojaus darželio“ perdavė knygotyrininkui Domui Kaunui.

„Religinė knyga prisidėjo prie lietuvių kalbos sunorminimo, nes Biblija ir giesmynas tapo liaudies knyga. Ji paplito tarp visų gyventojų sluoksnių. Biblinė tematika praturtino visą lietuvių literatūrą. Religinio turinio leidiniuose buvo paskelbti pirmieji elementoriai, gaidos, tautosakos pavyzdžių. Kadangi stigo pedagoginės literatūros, Biblija, giesmynas, katekizmas ir postilė apie du šimtmečius buvo ir rašto, ir gimtosios kalbos mokymo priemonė. Biblija ir visa senoji religinė knyga – neįkainojamas lietuvių kalbos ir literatūros istorijos šaltinis.“*

Kaip tik dėl savo universalumo religinė knyga tebebuvo svarbi ir XX amžiaus pradžios žmonėms.

Apie Pareigių šeimos atstovus rasime ne vieną straipsnį Mažosios Lietuvos enciklopedijoje.

*Domas Kaunas. Mažosios Lietuvos knyga. „Baltos lankos“, 1996, p. 215.

https://www.mle.lt/straipsniai?puslapis=1&pavadinimas=Pareigis

Susiję Maršrutai

No Images

Loading Maps