Objektai

Paminklas Stalinui Danės skvere
Paminklas Stalinui stovėjo pačiame miesto centre, Danės skvere, už masyvios garbės lentos. Danės skveras buvo įrengtas 1951 m., tais pačiais metais jame ant postamento buvo pastatyta Stalino...
Skulptūros „Tautų draugystė“ gipsinė kopija
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1945 m. Sovietų Sąjungos armijai užimant Klaipėdą, miestas buvo smarkiai apgriautas. Tarybų valdžia ėmėsi sparčiai atstatyti Klaipėdą ir stengėsi ją o...
Skulptūra „Tautų draugystė“
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1945 m. Sovietų Sąjungos armijai užimant Klaipėdą, miestas buvo smarkiai apgriautas. Tarybų valdžia ėmėsi sparčiai atstatyti Klaipėdą ir stengėsi ją...
Skulptūrinė kompozicija „Stalinas ir Maksimas Gorkis“
Josifo Stalino ir Maksimo Gorkio skulptūrinė kompozicija stovėjo priešais centrinį įėjimą į Klaipėdos mokytojų institutą, dabartinį Klaipėdos universiteto Menų fakultetą (Donelaičio...
Paminklas „Raudonarmietis“
Paminklas "Raudonarmietis" įrengtas Klaipėdos karių kapinėse apie 1949 m. Skulptūra pastatyta pagerbti 1945 m. pavasarį per Klaipėdos užėmimą žuvusiems Raudonosios armijos kareiviams. Tai...
Paminklas Maksimui Gorkiui
1945 m. Sovietų Sąjunga užėmusi Klaipėdą stengėsi ją paversti tipiniu sovietiniu miestu. Sovietų Sąjungos kultūros svarba ryškėjo architektūroje, gatvėvardžiuose bei naujai statomose...
Lenino paminklas prie geležinkelio stoties
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1945 m. Sovietų Sąjungos armijai užimant Klaipėdą, miestas buvo smarkiai apgriautas. Tarybų valdžia ėmėsi sparčiai atstatyti Klaipėdą ir stengėsi ją -...
Skulptūra „Mergaitė su smuiku“
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, 1945 m. Sovietų Sąjungos armijai užimant Klaipėdą, miestas buvo smarkiai apgriautas. Tarybų valdžia ėmėsi sparčiai atstatyti Klaipėdą ir stengėsi ją...
Atminimo akmuo Alfonsui Žaliui
2009 m. Klaipėdos universiteto miestelyje atidengtas atminimo akmuo Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarui, Klaipėdos miesto garbės piliečiui, Klaipėdos universiteto garbės - 1929...
Prūsijos karalienės Luizės bareljefas, skirtas visai karališkajai šeimai atminti
1999 m. liepos 30 d. Klaipėdoje ant rotušės pastato (Danės g. 17) atidengtas karalienės Luizės bareljefas skirtas atminti šiame pastate gyvenusiai (1807-1808 m.) karališkajai Prūsijos šeima...
Skulptūrinis biustas Liudvikui Stulpinui
1991 m. liepą prie namo Sankryžos g. 7, kuriame gyveno pirmasis Klaipėdos uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas, atidengta memorialinė lenta ir skulptūrinis biustas (skulpt. Justas Mickevičius, 4...
Atminimo plokštė Vytautui Vičiuliui
1989 m. naktį iš kovo 2-osios į 3-iąją tuomet Lenino vardu vadintoje Atgimimo aikštėje prie Lenino paminklo susidegino klaipėdietis restauratorius ir tautodailininkas Vytautas Vičiulis. Jis...
Atminimo lenta su bareljefu Vilhelmui Storastai - Vydūnui
2007 m. sausio 10 d. dailės klubo „Guboja“ iniciatyva ant Stasio Šimkaus konservatorijos pastato (S. Šimkaus g. 15) atidengta atminimo lenta Vilhelmui Storostai - Vydūnui (skulpt. Sergėjus...
Atminimo lenta su bareljefu Simonui Daukantui
1976 m. ant Herkaus Manto gatvės 30 (S. Daukanto gatvė) pastato sienos buvo atidengta atminimo lenta Simonui Daukantui. Lentoje iškalti žožiai „Ši gatvė pavadinta pirmojo lietuvių istoriko...
Atminimo lenta su bareljefu F. V. Argelanderiui
1993 m. Klaipėdoje ant Centrinio pašto sienos (Liepų g. 16) atidengta vokiečių Taravos Anikės draugijos padovanota memorialinė lenta Frydrikui Vilhelmui Augustui Argelanderiui (Friedrich – 3...
Atminimo lenta su bareljefu Endriui Rėžulaičiui
Klaipėdoje ant Liepų g. 28 namo (buv. Aleksandro g.), kuriame gyveno Rėžulaičiai, 2001 liepos  24 d. atidengta dail. Alberto Danilevičiaus memorialinė lenta Endriui Rėžulaičiui. Tai buvo...
Atminimo lenta su bareljefu Butkų Juzei
Butkų Juzės bareljefas atidengtas ant S. Nėries ir Butkų Juzės gatvių sankirtoje stovinčio pastato sienos. Juozas Butkus (slapyvardis Butkų Juzė) filosofijos mokslų daktaras, Lietuvos gimė...
Atminimo lenta su bareljefu Alfonsui Žaliui
2009 m. gruodžio 29 d. ant M. Mažvydo alėjos 13-ojo namo iškilmingos ceremonijos metu atidengta atminimo lenta, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarui, Klaipėdos garbės jis...
Atminimo lenta klaipėdiečiams, negrįžusiems iš SSRS-Afganistano karo
2009 m. vasario 15 d. ant pastato Vytauto g. 7 sienos buvo atidengta atminimo lenta žuvusiems 1979-1989 m. Afganistano kare klaipėdiečiams pagerbti. Minėtame pastate buvo sovietinis karinis Iš 5...
Atminimo lenta Jonui Vanagaičiui
2010 m. liepos 6 d. ant uostamiesčio J. Karoso gatvės 13 namo sienos atidengta atminimo lenta, skirta Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjui, laikraštininkui, lietuvybės puoselėtojui Jonui Jis...