Objektai

Kunigaikščių Oginskių dvaro rūmai
Plungės dvarą su to paties pavadinimo miesteliu ir aplinkiniais palivarkais, esančiais Kauno gubernijoje, iš valstybės patarėjo Platono Aleksandrovičiaus Zubovo 1873 m. vasario 21 d. nupirko o...
Susiję maršrutai:
Laikrodinė oranžerija
Plungės parke stovinti romantizmo neogotikos stiliaus pilaitė pastatyta XIX a. viduryje. Ji turi 12 m aukščio bokštelį, kuriameyra laikrodis, matomas iš visų keturių pusių. Šis laikrodis o...
Susiję maršrutai:
Kulių bažnyčia
Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia, pastatyta 1900 m. su eklektiniu renesanso, baroko ir klasicizmo formų trijų tarpsnių bokštu.Pirmąją Kulių medinę bažnyčią 1644 m. pastatė Stanislovas o...
Šv. Antano rūmai
Šv. Antano rūmai yra tarp II senųjų miesto kapinių ir Lurdo bei Pastauninko upelio. Įvairiais laikais buvo vadinami: Šv. Antano nameliu, Amerikonų rūmais, Šv. Antano kolegija, institutu, su...
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
Bažnyčia yra Kretingos miestelio centre, priklauso Palangos dekanatui, ji yra seniausia Žemaitijoje išlikusi bažnyčia. 1602 m. Kretingos valdytojas Jonas Karolis Chodkevičius su žmona Sofija...
Susiję maršrutai:
Bankas
Banko pastatas yra vienintelis išlikęs tarpukario bankininkystės istorijos paminklas Kretingoje.Tarpukario metais Lietuvos banko skyrius buvo įsikūręs notaro Jono Kentros išnuomotose patalpose...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos pilis ir piliavietė
Klaipėdos pilis (vok. Memelburg) – svarbiausia istorinė miesto dalis, vieta, nuo kurios prasidėjo Klaipėdos miesto statybos. 1252 m. strategiškai svarbioje kuršių žemės vietoje – Dangės...
Paminklas Jurgiui Ambrozijui Pabrėžai
1909–1911 m., bažnyčios rekonstrukcijos metu, tikriausiai iš atlikusių plytų priešais šventoriaus tvorą pastatyta šv. Jurgio koplytėlė, kurios viduje stovėjo šv. Jurgio skulptūra. m....
Susiję maršrutai:
Oginskių dvaro siuvėjo Adolfo Daumanto namas
Šį namą, kaip ir daugelį kitų Laisvės alėjoje esančių namų, pastatydino kunigaikštis Mykolas Oginskis. Jame buvo apgyvendintas dvaro siuvėjas Adolfas Daumantas (gimęs 1874 m.) su šeima....
Plungės Lurdas
Plungės „Jūros“ pakrantėje, šalia gimnazijos yra pastatytas Lurdas. Lurdo istorija tokia. Vienuolė iš Prancūzijos Mari de Grand atvyko į Plungę, į kunigaikštienės Marijos Oginskienės...
Susiję maršrutai:
Slėptuvė
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje galima pamatyti iki šių dienų išlikusią 1944 m. pastatytą slėptuvę. Statinys susijęs su Antrojo pasaulinio karo skirta...
Susiję maršrutai:
Antrojo pasaulinio karo slėptuvės
Iki šių dienų išlikusios Antrojo pasaulinio karo laikų slėptuvės prie geležinkelio stoties – tai raidės „S“ formos plano statiniai iš masyvių gelžbetoninių konstrukcijų. gera ir...
Susiję maršrutai:
Klaipėdos Mokytojų seminarija
1908 m., tuometiniame Mėmelyje, šalia geležinkelio stoties S. Nėries g. 5 (buv. Bahnhofstrasse 12)  pastatyta Mokytojų seminarija (Königliches Lehrerseminar).  Tai masyvus triaukštis...
Susiję maršrutai:
Menininko Juozo Bagdono skulptūra
1997 m. Plungės miesto centre, skverelyje ties Rietavo ir Minijos gatvių sankryža atidengtas išeivijos menininko Juozo Bagdono (1911-2005) sukurtas išraiškingų formų ir originalaus spalvų ir...
Gegrėnų bažnyčia
Gegrėnų Jėzaus Nazariečio medinė bažnyčia pastatyta 1754 m. privačiose bajorų Venslauskių valdose. Ją pastatė Mykolas Venslauskis. Venslauskių fonduota ir išlaikoma bažnyčia gyvavo m....
Olandų kepurės skardis
Prieš 12–15 tūkstančių metų Lietuvos pajūryje stūksojęs ledynas atsitraukdamas suformavo moreninį gūbrį. Aukščiausia jo viršūnė vadinama Olandų Kepurės kalnu. Tai – virš jūros...
Susiję maršrutai:
Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus
Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus kartu su kapinių tvora, rytiniais ir vakariniais vartais yra Kretingos parapijos naujosiose (II senosiose) kapinėse ir sudaro vientisą, valstybės m. ir...
Kretingos parapijos naujųjų (II senųjų) kapinių tvora su vartais
Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus kartu su kapinių tvora, pietiniais ir šiauriniais vartais yra Kretingos parapijos naujosiose (II senosiose) kapinėse Vilniaus g. ir sudaro vientisą, ir...
Kretingos dvaro Žiemos sodas
Apie 1875 m. grafas Juozapas Tiškevičius sumanė du atskirus Kretingos dvaro rūmų pastatus sujungti Oranžerijos pastatu, kuriame įkūrė Žiemos sodą. Oranžerija buvo trijų aukštų, 16 m du...
Kretingos dvaro vandens malūnas
1672 m. Kretingą valdant LDK didikui Kazimierui Jonui Povilui Sapiegai, buvo sudarytas dvaro inventorius, kuriame minimas medinis dvaro vandens malūnas. 1771 m. Kretingos grafystės inventoriuje a....