Objektai

Partizano Juozo Januševičiaus kapas
Darbėnų kapinėse, Palangos g. 8A, Januševičių šeimos kapavietėje palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Juozas Januševičius-Jonušas (1923–1946).  žuvo kovo k....
NKVD-MVD ir milicijos Darbėnų valsčiaus poskyrio pastatas
Šiame pastate, esančiame Turgaus aikštės kampe, Turgaus a. 14 / Vaineikių g. 2, 1944–1950 m. veikė Darbėnų valsčiaus milicijos poskyris ir 1944–1946 m. stribų medinis, XX a....
Partizanų laidojimo vietos Darbėnų kapinėse
Darbėnų k. senosios kapinės yra Palangos g. 8A, Darbėnų mstl., Kretingos r., Lietuva. Kapinės yra miestelio vakariniame pakraštyje, prie kelio į Palangą, apjuostos akmenų mūro tvora ir yra...
Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti
Paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės...
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastatas
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinės pastatas, Turgaus a. 4, Darbėnai, Kretingos r. savivaldybė. Šiame name 1944–1953 m. veikė NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinė, kurioje buvo ir...
Partizanų Motinų kryžius
Partizanų Motinų kryžius yra pastatytas Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje (Turgaus a. 3). Jis skirtas Darbėnų apylinkės motinoms, kurių sūnūs ir dukros m....
Kryžius Darbėnų apylinkės gyventojams, nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti
Monumentalus kryžius, skirtas Darbėnų apylinkės gyventojams nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti. Jis yra pastatytas Darbėnų mstl. centrinėje – Turgaus – –...
Paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti Darbėnuose
Paminklas Kardo rinktinės partizanams yra Kretingos r. Darbėnų mstl., Palangos g. dešinėje pusėje, 800 m į pietvakarius nuo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios, Dubupio kairiajame m....
Partizanų rėmėjo Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) kapas
Antkapinė plokštė, įamžinanti Žemaičių apygardos partizanų rėmėjo, politinio kalinio, kunigo, vienuolio pranciškono Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) (1896–1980) atminimą, /...
Partizano Petro Paulaičio kapas
Antkapinis paminklas pedagogui, filosofui, teologui, Jungtinės Kęstučio apygardos informacijos skyriaus viršininkui, politiniam kaliniui Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriui jo...
Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos II /...
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas yra Kretingos senosiose kapinėse, Vilniaus g. 19A. Kapas yra į vakarus nuo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų ir į su...
Paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Antkapinis paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti pastatytas Kretingos senosiose kapinėse, į dešinę nuo Šv. Jurgio g....
Paminklas 1940–1990 m. okupacijų laikotarpiu patirtoms lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas Lietuvių tautos kančioms atminti yra Kretingos m. Vilniaus g. senosiose kapinėse, priešais Šv. Jurgio koplyčią, Vilniaus g. 19A. Tai pirmasis Atgimimo laikotarpio paminklas ant –...
NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos poskyrio būstinė su areštine
Pastate, esančiame Kretingos m. Vytauto g. 9 / Trumpoji g. 2, nacionalizuotame 1940 m. bei 1944 m. ir perduotame NKVD Kretingos apskrities poskyriui, 1941 m., 1944–1990 m. veikė o...
Kretingos apskrities milicijos skyriaus ir areštinės pastatas
Kretingos m. Kęstučio g. 19 name, pastatytame vietoje 1915 m. vokiečių kareivių sudeginto gyvenamojo namo, XX a. 2–3-iojo dešimtmečio pradžioje pagal savininko pavardę vadintame namu,...
NKVD-MVD-MGB Kretingos apskrities skyriaus pastatas
Kretingos m., Kęstučio g. 12 Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1944) buvusiame gydytojo ir žymaus visuomenės veikėjo Felikso Janušio gyvenamajame name veikė fašistinės Vokietijos šiame...
Kryžius 1944–1953 m. Kretingos apylinkėse žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Monumentalus medinis kryžius ir atminimo lenta 1945–1955 m. užkastiems, Kretingos apylinkėse žuvusiems ir Kretingos apskrities NKVD-MGB būstinėje nukankintiems Žemaičių apygardos yra...
Komercijos mokykla
Prieškariu šioje vietoje stovėjo pastatas, kuriame buvo įsikūrusi Komercijos mokykla.  Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė 1921 m. atvykusi į Klaipėdą pradėjo lankyti 5 Tuo o...
Pastatas Tilžės g. 13
Šiame pastate Klaipėdoje 1931–1938 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Tilžės 11). Čia gyvendama rašė romaną „Vilius Karalius“. Pastatas išlikęs, ant lenta...