Objektai

Klaipėdos senųjų miesto įtvirtinimų tunelių panaudotų kaip priešlėktuvinės slėptuvės kompleksas
Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu į miesto gynybos sistemą buvo įtraukti XVII-XVIII a. bastioni-niai įtvirtinimai. Senųjų įtvirtinimų poternose iškirtus skliautus buvo įrengtos 1944 m. ir...
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Götzhöfen“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl m....
Nerijos fortas
Nerijos fortas, siekiant įtvirtinti įplauką į Klaipėdos uostą, buvo pradėtas statyti 1865 m. Dar nesibaigus statyboms dėl prasidėjusio Prūsijos karo su Austrija fortas buvo apginkluotas m....
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris
Kurmarko bastiono stebėjimo posto bunkeris buvo pastatytas Antrojo pasaulinio karo metu ir įėjo į Klaipėdos fortifikacinių statinių komplekso sudėtį. Šiame bunkeryje budėjo sukarintos metu...
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“
Pakrantės artilerijos baterija „Hirschwiese“ buvo pastatyta 1944 m. ir apginkluota 150 mm SKC-28 pabūklais. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl Klaipėdos miesto 1944 m. –...
Priešlėktuvinės slėptuvės Klaipėdos respublikinės ligoninės Tuberkuliozės filialo rajone
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinės slėptuvės. Šie objektai buvo įrengti norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu dėl m....
Slėptuvė Lelijų gatvė 5
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų užmiesčio gyventojus. Antrojo pasaulinio karo m....
Lokomotyvų depo priešlėktuvinė slėptuvė
Gelžbetoninė Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo karo m....
Priešlėktuvinė slėptuvė Ferdinando aikštėje
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu m....
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Seestrand“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Seestrand“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl 1944...
Klaipėdos miesto tarybos vadavietė
Klaipėdos miesto tarybos vadavietė buvo pastatyta Šaltojo karo laikotarpiu, galimo branduolinio karo tarp JAV ir TSRS metu. Branduolinio karo atveju šioje slėptuvėje turėjo slėptis miesto su...
Joniškės kapinių priešlėktuvinė slėptuvė
Nebaigta iki galo statyti Joniškės kapinių priešlėktuvinė slėptuvė. Priešlėktuvinės slėptuvės Antrojo pasaulinio karo metu buvo statomos ir Klaipėdos miesto užmiestyje siekiant jo taip...
Priešlėktuvinė slėptuvė Daržų gatvėje
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio priešlėktuvinė slėptuvė. Pastarasis objektas buvo įrengtas norint apsaugoti nuo bombonešių bombardavimų miesto gyventojus. Antrojo pasaulinio karo metu m....
Pakrantės artilerijos baterija „Memel-Süd“
Pakrantės artilerijos baterija ,,Memel-Süd“ buvo pastatyta 1939 m. siekiant apsaugoti Klaipėdos uosto prieigas nuo priešiškų pajėgų puolimo iš jūros pusės. Baterijos 150 mm SKL-45 taip...
Bunkeris Šilutės pl. 11 teritorijoje
Antrojo pasaulinio karo laikotarpio bunkeris adresu Šilutės pl. 11 (UAB „Mūsų Namas“) teritorijoje yra vienas didžiausių fortifikacinių statinių Klaipėdos mieste, atlikęs sandėlio Šis...
Plantacijos fortas
Plantacijos fortas, siekiant įtvirtinti įplauką į Klaipėdos uostą, buvo pradėtas statyti 1867 m. Statybos buvo baigtos 1872 m. Vis dėl to, nepraėjus nei dvidešimčiai metų, dėl fortas m....
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Nordmolle“
Priešlėktuvinė artilerijos baterija „Nordmolle“ buvo pastatyta 1939 m. kuriant Klaipėdos miesto priešlėktuvinės gynybos sistemą. Baterija aktyviai dalyvavo kariniuose veiksmuose dėl 1944...
Joniškės dvaras
Joniškės arba Janiškės (Janischken) dvaro vardas yra vardažodinės kilmės. Joniškės dvaro istorija siekia XVII amžių. 1638 m. hausfogtas Adamas Krohnas kaip ištikimas hercogo tarnas Kulmo...
Žardės kapinių Kocho bunkeris
Žardės kaimo kapinėse stovintis Kocho bunkeris buvo Klaipėdos lauko fortifikacijos sistemos dalis. Šis statinys pastatytas jau pasibaigus aktyviems kariniams veiksmas dėl Klaipėdos miesto 1944...
Šancas Klaipėdos skulptūrų parko (buvusių miesto kapinių) prieigose
1812 m. Napoleono karų metu Prancūzijos kariuomenės inžinierius generolas Campredonas ir Prūsijos kariuomenės inžinierius majoras von Marckoffas, suprojektavo ir pradėjo Klaipėdos miesto su...