Objektai

Kompozitoriaus Balio Dvariono namas
Balys Dvarionas (1904–1972) – kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas, profesorius. Gimė 1904 m. birželio 19 d. Liepojoje (Latvija). 1920–1924 m. studijavo Leipcigo (Vokietija) m. m....
Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas
Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – dailininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas, profesorius. Gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose (Lazdijų raj.). 1890–1894 m. mokėsi Veiverių Nuo...
Namas, kuriame gyveno Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona
Antanas Smetona – Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas, Vasario 16-osios akto signataras, pirmasis Lietuvos prezidentas, garbės daktaras. Gimė 1874 m. rugpjūčio...
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, koplyčia
Jurgis Galdikas mokėsi Palangos progimnazijoje, 1938–1941 m. buvo Palangos klebonas. Kanauninkas J. Galdikas, būdamas Telšių kunigų seminarijos inspektorius ir dėstytojas, su broliu Valentinu...
Susiję maršrutai:
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, bažnyčia
1991 m. architektas Ričardas Krištapavičius suprojektavo katalikų tikėjimą išpažįstantiems žmonėms Šventosios bažnyčią su varpine. Nuo 1995 m., kai bažnyčios klebonu paskirtas jaunas...
Susiję maršrutai:
Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia
Tarpukariu Palangoje, Jūratės gatvėje stovėjusi evangelikų liuteronų bažnyčia sudegė 1938 m. Sovietmečiu parapijos veikla nutrūko. 1993 m. atsikūrusi Palangos evangelikų liuteronų Pukio...
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1898–1907 m. pagal Karlo Eduardo Strandmano (Karl Eduard Strandmann, 1867–1946) projektą pastatyta neogotikinio stiliaus mūrinė bažnyčia. Trečdalį statybos išlaidų padengė grafas daug...
Susiję maršrutai:
Lurdo grota
1898–1900 m. grafienės Antaninos Tiškevičienės (1870–1953) užsakymu Prancūzijos Lurdo grotos pavyzdžiu įrengta grota Palangos parke pagal prancūzų architekto Bonhomme projektą. naudoti...
Susiję maršrutai:
Palangos Iveros Dievo Motinos ikonos cerkvė
Palangos Iveros Dievo motinos ikonos stačiatikių cerkvė pastatyta 2002 m. Architektas – Vladimiras Borunovas iš Penzos (Rusija). Cerkvė – kryžiaus formos, aukštis (su kryžiumi) – 34 m....
Susiję maršrutai:
Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia
Sugriuvus ketvirtajai Būtingės bažnyčiai, carui Aleksandrui I įteiktas prašymas leisti Būtingės parapijai pasistatyti naują bažnyčios pastatą. Caras davė leidimą ir skyrė lėšų. 1822...
Koplyčia ant Birutės kalno
Birutės kalnas – sakrali vieta, nuo seno apgaubta įvairiomis legendomis. Manoma, kad kalne stovėjusi pagoniška šventykla. Kalnas ilgus šimtmečius buvo pagonių ir katalikų kultų sankirtos...
Susiję maršrutai:
Paminklinė kompozicija partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę Salantų apylinkėse, atminti
Paminklinė kompozicija 1940–1952 m. Salantų apylinkėse už Lietuvos laisvę žuvusiems kovotojams ir Žemaičių apygardos partizanams atminti yra Kalno g., Žvainių k., Imbarės sen., r., į /...
Paminklas Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams
Pesčių (Klecininkų) k. senosiose kapinėse, Klecininkų k., Kretingos r., pastatytas paminklas šioje vietoje 1946–1947 m. slapta palaidotiems Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams ir...
Partizano Adomo Skersio kapas
Jakštaičių k. senosiose kapinėse slapta palaidoto Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos Paliomskio būrio partizano Adomo Skersio-Ąžuolo kapą žymi Lietuvos kario Skersis ir...
Partizanės Uršulės Riepšienės kapas
Gargždelės k. kapinėse, Žemaitės g. 61 (Salantų parapijos kapinės), palaidota Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanė Uršulė Riepšienė (Kazbaraitienė; 1902–1986). Kapą ir m....
Monumentalus kryžius Salantų partizanams atminti
Gargždelės k. kapinėse, Žemaitės g. 61 (Salantų parapijos kapinės, Žemaitės g. 61, Gargždelės k., Kretingos r.), 1998 m. pastatytas kryžius 1944–1953 m. Salantų apylinkėje žuvusiems...
Pastatas, kuriame veikė NKVD-MVD-MGB Salantų poskyris
Tinkuoto mūro pastatas, esantis Šermukšnių g. 6, Salantuose, statytas 1927 m. 1946–1954 m. veikė NKVD-MVD-MGB Salantų poskyris: po karo – SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato vėliau...
Salantų paminklas lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas stovi priešais Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, šiaurinėje S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Vilniaus g. kryžkelės dalyje, atsuktas priekiniu fasadu į pietų m....
Partizano Aloyzo Pukinsko kapas
Darbėnų kapinėse palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos partizanas Aloyzas Pukinskas (kitur Pukinskis), žuvęs 1948 m. sausio 24 d. Mančių kaime. Kapą ir...
Partizano Adomo Vaičekausko kapas
Darbėnų kapinėse, Palangos g. 8A, šeimos kapavietėje palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vizbuto kuopos partizanas Adomas Vaičekauskas, žuvęs 1947 m. vasario 16 d. ir...