Objektai

Paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Antkapinis paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti pastatytas Kretingos senosiose kapinėse, į dešinę nuo Šv. Jurgio g....
Paminklas 1940–1990 m. okupacijų laikotarpiu patirtoms lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas Lietuvių tautos kančioms atminti yra Kretingos m. Vilniaus g. senosiose kapinėse, priešais Šv. Jurgio koplyčią, Vilniaus g. 19A. Tai pirmasis Atgimimo laikotarpio paminklas ant –...
NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos poskyrio būstinė su areštine
Pastate, esančiame Kretingos m. Vytauto g. 9 / Trumpoji g. 2, nacionalizuotame 1940 m. bei 1944 m. ir perduotame NKVD Kretingos apskrities poskyriui, 1941 m., 1944–1990 m. veikė o...
Kretingos apskrities milicijos skyriaus ir areštinės pastatas
Kretingos m. Kęstučio g. 19 name, pastatytame vietoje 1915 m. vokiečių kareivių sudeginto gyvenamojo namo, XX a. 2–3-iojo dešimtmečio pradžioje pagal savininko pavardę vadintame namu,...
NKVD-MVD-MGB Kretingos apskrities skyriaus pastatas
Kretingos m., Kęstučio g. 12 Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1944) buvusiame gydytojo ir žymaus visuomenės veikėjo Felikso Janušio gyvenamajame name veikė fašistinės Vokietijos šiame...
Kryžius 1944–1953 m. Kretingos apylinkėse žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Monumentalus medinis kryžius ir atminimo lenta 1945–1955 m. užkastiems, Kretingos apylinkėse žuvusiems ir Kretingos apskrities NKVD-MGB būstinėje nukankintiems Žemaičių apygardos yra...
Komercijos mokykla
Prieškariu šioje vietoje stovėjo pastatas, kuriame buvo įsikūrusi Komercijos mokykla.  Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė 1921 m. atvykusi į Klaipėdą pradėjo lankyti 5 Tuo o...
Pastatas Tilžės g. 13
Šiame pastate Klaipėdoje 1931–1938 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Tilžės 11). Čia gyvendama rašė romaną „Vilius Karalius“. Pastatas išlikęs, ant lenta...
Pastatas Baltikalnio g. 12
Šiame name 1925–1931 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Butsargių 2). Čia ji rašė romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Pati rašytoja namą vadino kurią ta...
Kūlių Vartų gatvė
Miesto vartai viduramžiais atliko svarbų vaidmenį – saugojo miestą ne tik nuo priešų, bet ir nuo plėšikų, be to buvo lengviau kontroliuoti prekybą.  Jau nuo XIII a. istoriniuose yra...
Spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“
Šiame pastate Turgaus g. 3 (buv. Marktstrasse 48/49) 1921–1939 m. veikė spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“. Bendrovėje dirbo Adomas Brakas, Viktoras Gailius, Jokūbas Stikliorius....
Lietuvos atstovybės pastatas Žvejų g. 5
Lietuvos atstovybė Klaipėdos krašte įkurta 1920 m. Lietuvos Respublikos atstovu paskirtas kapitonas Leopoldas Dimša. 1922 m. jį pakeitė Jonas Žilius. 1920–1921 m. vadinosi Lietuvos karo m....
Pastatas Herkaus Manto g. 5
Pastatas (buv. Libauer Str. 20), kuriame apie 1922–1924 m. gyveno rašytoja Ieva Simonaitytė, neišlikęs. Ji rašė savo autobiografinėje apysakoje „Nebaigta knyga“: Liepojaus gatvės 20 tai...
Raudonojo Kryžiaus ligoninė (Respublikinė Klaipėdos ligoninė)
1933 m. Klaipėdoje S. Nėries g. 3 (buv. Bahnhofstrasse 13/15) atidaryta Raudonojo Kryžiaus ligoninė. 1931 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija jos pirmininko daktaro Roko Šliūpo iniciatyva...
Pastatas J. Karoso g. 21
Šiame name J. Karoso gatvėje (buv. Žalioji g./Grünestrasse 5) 1934–1935 m. gyveno rašytojas Antanas Venclova.  Antanas Venclova gimė 1906 m. Trempiuose (Marijampolės r.). 1932 m. baigė...
Adomo Brako namas
Pastate Herkaus Manto g. 27 (buv. Libauer Str. 5) 1911–1944 m. gyveno Mažosios Lietuvos dailininkas, architektas, pedagogas Adomas Brakas (1886–1952). Namas pastatytas XIX a. II pusėje, 1930 m....
Klaipėdos žydų bendruomenės būstinė, maldos namai bei žydų kapinės
XIX a. pradžioje žydų kapinėms Memelyje įrengti buvo skirtas ravelinas (miesto gynybinio pylimo įrenginys). Pirmieji palaidojimai minimi 1823 m. Kapinės buvo pirmoji trijų Memelio žydų ir o...
Susiję maršrutai:
Pirmosios Memelio sinagogos ir ritualinės pirties (baseino) vieta
Pirmoji žinoma sinagoga Memelyje ir prie jos veikusi ritualinė pirtis (baseinas) Mikva (Mikvah) buvo pastatyta 1835 m. dabartinių Sinagogų ir Galinio pylimo gatvių sankirtoje Lenkijos žydų ir...
Susiję maršrutai:
„S. B. Cohn & Eisenstädt“ prekybos ir mados namai
1909-1926 m. sklypo ir pastatų Turgaus g. 5 ir 7 (buv. Marktstrasse Nr.45/46/47) savininkas buvo pirklys Adolfas Eisenštetas (Adolf Eisenstädt). 1909-1930 m. šiuose pastatuose veikė „S.B. Cohn...
Susiję maršrutai:
Žydų prekybininkų krautuvė ir knygų spaustuvė
XIX a. II p. - XX a. I p. didžioji Memelio žydų bendruomenės dalis kūrėsi aplink Frydricho turgavietę. Šiaurės rytiniame turgavietės kampe (dabar Turgaus a. 7 ir 9) buvo įsikūrusi žydų...
Susiję maršrutai: