Objektai

Pastatas Tilžės g. 13
Šiame pastate Klaipėdoje 1931–1938 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Tilžės 11). Čia gyvendama rašė romaną „Vilius Karalius“. Pastatas išlikęs, ant lenta...
Pastatas Baltikalnio g. 12
Šiame name 1925–1931 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Butsargių 2). Čia ji rašė romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Pati rašytoja namą vadino kurią ta...
Kūlių Vartų gatvė
Miesto vartai viduramžiais atliko svarbų vaidmenį – saugojo miestą ne tik nuo priešų, bet ir nuo plėšikų, be to buvo lengviau kontroliuoti prekybą.  Jau nuo XIII a. istoriniuose yra...
Spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“
Šiame pastate Turgaus g. 3 (buv. Marktstrasse 48/49) 1921–1939 m. veikė spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“. Bendrovėje dirbo Adomas Brakas, Viktoras Gailius, Jokūbas Stikliorius....
Lietuvos atstovybės pastatas Žvejų g. 5
Lietuvos atstovybė Klaipėdos krašte įkurta 1920 m. Lietuvos Respublikos atstovu paskirtas kapitonas Leopoldas Dimša. 1922 m. jį pakeitė Jonas Žilius. 1920–1921 m. vadinosi Lietuvos karo m....
Pastatas Herkaus Manto g. 5
Pastatas (buv. Libauer Str. 20), kuriame apie 1922–1924 m. gyveno rašytoja Ieva Simonaitytė, neišlikęs. Ji rašė savo autobiografinėje apysakoje „Nebaigta knyga“: Liepojaus gatvės 20 tai...
Raudonojo Kryžiaus ligoninė (Respublikinė Klaipėdos ligoninė)
1933 m. Klaipėdoje S. Nėries g. 3 (buv. Bahnhofstrasse 13/15) atidaryta Raudonojo Kryžiaus ligoninė. 1931 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija jos pirmininko daktaro Roko Šliūpo iniciatyva...
Pastatas J. Karoso g. 21
Šiame name J. Karoso gatvėje (buv. Žalioji g./Grünestrasse 5) 1934–1935 m. gyveno rašytojas Antanas Venclova.  Antanas Venclova gimė 1906 m. Trempiuose (Marijampolės r.). 1932 m. baigė...
Adomo Brako namas
Pastate Herkaus Manto g. 27 (buv. Libauer Str. 5) 1911–1944 m. gyveno Mažosios Lietuvos dailininkas, architektas, pedagogas Adomas Brakas (1886–1952). Namas pastatytas XIX a. II pusėje, 1930 m....
Klaipėdos žydų bendruomenės būstinė, maldos namai bei žydų kapinės
XIX a. pradžioje žydų kapinėms Memelyje įrengti buvo skirtas ravelinas (miesto gynybinio pylimo įrenginys). Pirmieji palaidojimai minimi 1823 m. Kapinės buvo pirmoji trijų Memelio žydų ir o...
Susiję maršrutai:
Pirmosios Memelio sinagogos ir ritualinės pirties (baseino) vieta
Pirmoji žinoma sinagoga Memelyje ir prie jos veikusi ritualinė pirtis (baseinas) Mikva (Mikvah) buvo pastatyta 1835 m. dabartinių Sinagogų ir Galinio pylimo gatvių sankirtoje Lenkijos žydų ir...
Susiję maršrutai:
„S. B. Cohn & Eisenstädt“ prekybos ir mados namai
1909-1926 m. sklypo ir pastatų Turgaus g. 5 ir 7 (buv. Marktstrasse Nr.45/46/47) savininkas buvo pirklys Adolfas Eisenštetas (Adolf Eisenstädt). 1909-1930 m. šiuose pastatuose veikė „S.B. Cohn...
Susiję maršrutai:
Žydų prekybininkų krautuvė ir knygų spaustuvė
XIX a. II p. - XX a. I p. didžioji Memelio žydų bendruomenės dalis kūrėsi aplink Frydricho turgavietę. Šiaurės rytiniame turgavietės kampe (dabar Turgaus a. 7 ir 9) buvo įsikūrusi žydų...
Susiję maršrutai:
„Stantien & Becker“ įmonės ofisas
Turgaus a. 15 ir 17 numeriais (buv. Friedrichsmarkt 10/12) pažymėti pastatai XIX a. vid. priklausė prekybininkams Gerlachui (Gerlach) ir Koenui (Cohen), vėliau juose veikė pirmasis „Stantien &...
Susiję maršrutai:
Žydų bendruomenės skerdėjo namas
Memelio žydų bendruomenės poreikiai skyrėsi nuo kitų miesto religinių bendruomenių poreikių. Viena svarbiausių žydų religinio gyvenimo ypatybių – kašrutas – taisyklių rinkinys, tik...
Susiję maršrutai:
J. L. Vynerio gyvenamoji vieta ir žydų liaudies bankas
XIX a. vid. britų kilmės pirkliui ir Memelio tarėjui Džonui Maisonui (John Mason) priklausiusiame viešbutyje “British Hotel” (buv. Marktstrasse Nr.48/49) ilgą laiką gyveno iš Gdansko ir...
Susiję maršrutai:
Litvakų sinagogos vieta
Memelio žydai jungėsi į religines bendruomenes pagal anksčiu gyventus regionus, dėl šios priežasties mieste skirtingais istorijos laikotarpiais minimos net keturios sinagogos. Pirmoji sinagoga...
Susiję maršrutai:
Prekybininko Josefo Abelmano (Joseph Abelmann) namas
Turgaus gatvė Memelyje buvo viena iš pagrindinių, kurioje gyveno pasiturintys miestiečiai. Nuo 1898 m. pastato Turgaus g. 29 ir 31 (buv. Marktstrasse Nr.31/32) savininkas prekybininkas ir aktyvus...
Susiję maršrutai:
Pastatas Tiltų g. 17
1866-1898 m. pastatas Tiltų g. 17 (buv. Friedrich-Wilhelm Straße Nr. 9/10) priklausė įmonei „Stantien & Becker“. Parengta 2016
Susiję maršrutai:
Pramoninkų Volfo ir Natano Naftalių (Wolf ir Natan Naftal) rezidencijos
Nuo 1926 m. iki II-ojo Pasaulinio karo namų Liepų g. 2 ir 4 (buv. Alexanderstraße Nr. 2 ir 27) savininkas vienas žymiausių Memelio medienos pramoninkų, vietos žydų bendruomenės lyderis, ir...