Objektai

Paminklas partizanų vadui Jonui Žemaičiui
Jonas Žemaitis (1909–1954) – Lietuvos karininkas, partizanų vadas, rezistentas, dimisijos brigados generolas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų ir o...
Palangos burmistro dr. Jono Šliūpo memorialinė sodyba
Jonas Šliūpas (1861–1944) – gydytojas, kultūros, visuomenės, valstybės veikėjas, publicistas, aušrininkas, laisvamanis, redaktorius, lietuvybės puoselėtojas, diplomatas, pirmas Palangos...
Kompozitoriaus Jono Bendoriaus namas
Jonas Bendorius (1889–1954) – vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, muzikos pedagogas, visuomenės veikėjas. Gimė 1889 m. rugpjūčio 15 d. Skaisčiuose (Liubavo valsčius, 1912 m. m....
Dr. Jono Basanavičiaus biustas
Jonas Basanavičius (1851–1927) – Lietuvos visuomenės, kultūros, politinis veikėjas, mokslininkas, istorikas, gydytojas, 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, m....
Lietuvos valstybės veikėjo Jono Prano Aleksos namas
Jonas Pranas Aleksa (1879–1955) – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, ekonomistas, garbės daktaras, profesorius, ministras. J. P. Aleksa gimė 1879 m. gruodžio 25 d. (dabar...
Paminklas Palangos botanikos parko įkūrėjui Eduardui Fransua Andrė
Eduardas Fransua Andrė (Édouard François André, 1840–1911) – prancūzų kraštovaizdžio architektas, dendrologas, botanikas, Palangos parko projekto autorius.E. F. Andrė gimė 1840 m. 17 d....
Kompozitoriaus Eduardo Balsio namas
Eduardas Balsys (1919–1984) – kompozitorius, pedagogas, profesorius. Gimė 1919 m. gruodžio 20 d. Nikolajeve (Ukraina). 1929 m. įstojo į Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją. Kai Klaipėdos...
Namas, kuriame gyveno S. Čiurlionienė-Kymantaitė ir lankėsi M. K. Čiurlionis
Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė (1886–1958) – lietuvių rašytoja, pedagogė, visuomenės veikėja. Gimė 1886 m. kovo 13 d. Joniškyje. Studijavo Krokuvos (Lenkija) universitete (1904-1907). 1...
Kompozitoriaus Balio Dvariono namas
Balys Dvarionas (1904–1972) – kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas, profesorius. Gimė 1904 m. birželio 19 d. Liepojoje (Latvija). 1920–1924 m. studijavo Leipcigo (Vokietija) m. m....
Dailininko Antano Žmuidzinavičiaus namas
Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966) – dailininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas, profesorius. Gimė 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose (Lazdijų raj.). 1890–1894 m. mokėsi Veiverių Nuo...
Namas, kuriame gyveno Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona
Antanas Smetona – Lietuvos valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas, Vasario 16-osios akto signataras, pirmasis Lietuvos prezidentas, garbės daktaras. Gimė 1874 m. rugpjūčio...
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, koplyčia
Jurgis Galdikas mokėsi Palangos progimnazijoje, 1938–1941 m. buvo Palangos klebonas. Kanauninkas J. Galdikas, būdamas Telšių kunigų seminarijos inspektorius ir dėstytojas, su broliu Valentinu...
Susiję maršrutai:
Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų žvaigždės, bažnyčia
1991 m. architektas Ričardas Krištapavičius suprojektavo katalikų tikėjimą išpažįstantiems žmonėms Šventosios bažnyčią su varpine. Nuo 1995 m., kai bažnyčios klebonu paskirtas jaunas...
Susiję maršrutai:
Palangos evangelikų liuteronų bažnyčia
Tarpukariu Palangoje, Jūratės gatvėje stovėjusi evangelikų liuteronų bažnyčia sudegė 1938 m. Sovietmečiu parapijos veikla nutrūko. 1993 m. atsikūrusi Palangos evangelikų liuteronų Pukio...
Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1898–1907 m. pagal Karlo Eduardo Strandmano (Karl Eduard Strandmann, 1867–1946) projektą pastatyta neogotikinio stiliaus mūrinė bažnyčia. Trečdalį statybos išlaidų padengė grafas daug...
Susiję maršrutai:
Lurdo grota
1898–1900 m. grafienės Antaninos Tiškevičienės (1870–1953) užsakymu Prancūzijos Lurdo grotos pavyzdžiu įrengta grota Palangos parke pagal prancūzų architekto Bonhomme projektą. naudoti...
Susiję maršrutai:
Palangos Iveros Dievo Motinos ikonos cerkvė
Palangos Iveros Dievo motinos ikonos stačiatikių cerkvė pastatyta 2002 m. Architektas – Vladimiras Borunovas iš Penzos (Rusija). Cerkvė – kryžiaus formos, aukštis (su kryžiumi) – 34 m....
Susiję maršrutai:
Būtingės evangelikų liuteronų bažnyčia
Sugriuvus ketvirtajai Būtingės bažnyčiai, carui Aleksandrui I įteiktas prašymas leisti Būtingės parapijai pasistatyti naują bažnyčios pastatą. Caras davė leidimą ir skyrė lėšų. 1822...
Koplyčia ant Birutės kalno
Birutės kalnas – sakrali vieta, nuo seno apgaubta įvairiomis legendomis. Manoma, kad kalne stovėjusi pagoniška šventykla. Kalnas ilgus šimtmečius buvo pagonių ir katalikų kultų sankirtos...
Susiję maršrutai:
Paminklinė kompozicija partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę Salantų apylinkėse, atminti
Paminklinė kompozicija 1940–1952 m. Salantų apylinkėse už Lietuvos laisvę žuvusiems kovotojams ir Žemaičių apygardos partizanams atminti yra Kalno g., Žvainių k., Imbarės sen., r., į /...