Objektai

Memorialinė lenta Jurgiui Arnašiui
2017 m. rugpjūčio 1 dieną, ant Jūros gatvė 1 pastato, atidengta memorialinė lenta su skulptūriniu reljefu Jurgiui Arnašiui pagerbti. Šiame pastate 1924–1934 m. jis dirbo teismo vertėju....
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų Augustino Kieso ir Juozo Zobernio žūties vietos įamžinimas
Informacinis stendas, skirtas žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kretingos (Širvydo) kuopos partizanams Augustinui Kiesui (1922–1950 01 10) ir Juozui Zoberniui (Zuberniui) 01 10) m....
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vado Kazimiero Kontrimo žūties vietos įamžinimas
Ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai Kretingos apskrityje organizatorius, vadovas Kazimieras Kontrimas-Montė, Tėvas, Antanas Kontautas (1913 12 16 – 1952 10 30) žuvo  Darbėnų sen.,...
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų palaikų kapavietė Žvainių durpyne
Žvainių k., šalia senųjų žydų kapinių veikusiame durpyne 1946–1954 m. buvo užkasta apie 40–50 Salantų apylinkėse nukautų ir nukankintų partizanų, jų ryšininkų ir rėmėjų Šioje...
Vytauto Didžiojo gimnazija
1922 m. organizacijos „Sandora“ salėje įkurta lietuvių gimnazija, į kurią atrinkti 28 mokiniai. 1923 m. ji persikėlė į mokytojų seminarijos patalpas, kur mokinių skaičius nuolat augo,...
Dramos teatras
Miesto teatro pastatas, pradžioje vadintas „Komedijų namu“, netoli pilies stovėjo jau 1785 m., tačiau jo likimas nežinomas.1803 m. prie Danės, sandėlyje pirklys Ch. W. Wachsenn'as įrengė...
Augustės Viktorijos licėjus
Aukštesniuoju mergaičių lavinimu susirūpinta tik XIX a. pradžioje. Iki tol turtingesnės šeimos samdė guvernantes, kol 1806 m. prie aukštesniosios berniukų mokyklos buvo atidaryta klasė. m....
Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizano Prano Končiaus žūties vietos įamžinimas
Paskutinis ginkluotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Pranas Končius-Adomas (1914 11 18 – 1965 07 15) žuvo Kretingos r., Kūlupėnų sen., Didžiųjų Žalimų k., Prano Prano...
Restoranas „Verdainės vila“
Gausėjant gyventojų ir didėjant eismui Klaipėdos-Tilžės vieškeliu, 1511 m. įkurta Šilokarčemos (nuo 1923 m. – Šilutė) smuklė jau nebegalėjo patenkinti visų savo lankytojų ir Dėl m....
Štalių šeimos knygynas ir knygrišykla
XIX–XX a. Šilutėje (buv. Šilokarčema), dabartiniame Tilžės g. pastate nr. 5, veikusio knygyno įsteigimo data reklamoje buvo nurodoma 1840 m. Į šį kraštą apie 1848 m. su šeima atvykęs...
Pagrynių ąžuolas
Pagrynių ąžuolas yra vienas senųjų gamtos paminklų, esančių Šilutės rajone. Jis yra Šilutės mieste, netoli Stadiono gatvės, kelio Šilutė-Pagryniai kairėje pusėje. Manoma, kad šiam...
Verdainės evangelikų liuteronų bažnyčia
Pirmieji maldos namai Verdainėje (dabar dalis Šilutės miesto teritorijos) įrengti XVI a. antroje pusėje (1566 m. Verdainės karčemos privilegijoje minima šioje vietovėje esanti bažnytėlė)....
Viešbutis „Deims“
„Deims“ viešbutis Šilutėje įkurtas 1870 m. (Lietuvininkų g. 70). Pavadinimas kilęs iš savininko vardo Hermanas Deimas (Hermann Deim). Kada viešbučio savininku tapo H. Deimas, tiksliai XX...
Šilutės teismo rūmų ir kalėjimo kompleksas
1816 m. kraštą suskirsčius į administracinius vienetus, Šilokarčema (Šilutė) tapo Rytų Prūsijos Karaliaučiaus apygardos apskrities centru. Kompleksas pastatytas 1845–1848 m. Kompleksą 1...
Šilutės evangelikų baptistų bažnyčia
XIX a. vid. Žibuose susiformavo nedidelė baptistų bendruomenė, kuriai priklausė kelios šeimos, gyvenančios Priekulėje ir Rusnėje. 1857 m. į geležinkelio stotį vedusioje gatvėje baptistai...
Zybertų šeimos spaustuvė
Zybertų šeimos nariai, išskyrus 1924–1936 m., Šilutėje darbavosi iki pat Antrojo pasaulinio karo. Į Šilokarčemą atvykęs Frydrichas Vilhelmas Zybertas (Friedrich Wilhelm Siebert) 1861 m. o...
Verdainės kapinės ir koplyčia
Nuo XVI a. vid. iki XIX a. ketvirto dešimtmečio Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės gyvenviečių (dab. dalis Šilutės miesto teritorijos) gyventojai buvo laidojami Verdainės bažnyčios Augant...
Skulptūra „Pūga“
Skulptūra „Pūga“ (skulptorius Antanas Šnaras, architektas Petras Lapė) pastatyta ir atidengta 1987 m. priešais Šilutės ligoninę (Rusnės g. 1). Ji skirta medicinos felčerei Zosei kuri m....
Paminklinis akmuo Hugo Šojui (Hugo Scheu) Šilutės dvaro kapinėse
2000 m. balandžio 1 d. ant dvarininko Hugo Šojaus (Hugo Scheu) kapo, buvusiose Šilutės dvaro kapinėse (Atgimimo al. 8, priešais Šilutės Naująją Apaštalų bažnyčią), atidengtas akmuo, m....
Paminklas Hermanui Zudermanui (Hermann Sudermann)
Rašytojo Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) paminklas Šilutėje – tai pilko marmuro biustas ant dviejų metrų aukščio postamento (skulptorius Erichas Šmidtas-Kestneris (Erich Pastatytas m....