Objektai

Paminklas Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams
Pesčių (Klecininkų) k. senosiose kapinėse, Klecininkų k., Kretingos r., pastatytas paminklas šioje vietoje 1946–1947 m. slapta palaidotiems Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams ir ir...
Partizano Adomo Skersio kapas
Jakštaičių k. senosiose kapinėse slapta palaidoto Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos Paliomskio būrio partizano Adomo Skersio-Ąžuolo kapą žymi Lietuvos kario Skersis ir...
Partizanės Uršulės Riepšienės kapas
Gargždelės k. kapinėse, Žemaitės g. 61 (Salantų parapijos kapinės), palaidota Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanė Uršulė Riepšienė (Kazbaraitienė; 1902–1986). Kapą ir m....
Monumentalus kryžius Salantų partizanams atminti
Gargždelės k. kapinėse, Žemaitės g. 61 (Salantų parapijos kapinės, Žemaitės g. 61, Gargždelės k., Kretingos r.), 1998 m. pastatytas kryžius 1944–1953 m. Salantų apylinkėje žuvusiems...
Pastatas, kuriame veikė NKVD-MVD-MGB Salantų poskyris
Tinkuoto mūro pastatas, esantis Šermukšnių g. 6, Salantuose, statytas 1927 m. 1946–1954 m. veikė NKVD-MVD-MGB Salantų poskyris: po karo – SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato vėliau...
Salantų paminklas lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas stovi priešais Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, šiaurinėje S. Dariaus ir S. Girėno g. bei Vilniaus g. kryžkelės dalyje, atsuktas priekiniu fasadu į pietų m....
Partizano Aloyzo Pukinsko kapas
Darbėnų kapinėse palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos partizanas Aloyzas Pukinskas (kitur Pukinskis), žuvęs 1948 m. sausio 24 d. Mančių kaime. Kapą žymi ir /...
Partizano Adomo Vaičekausko kapas
Darbėnų kapinėse, Palangos g. 8A, šeimos kapavietėje palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vizbuto kuopos partizanas Adomas Vaičekauskas, žuvęs 1947 m. vasario 16 d. ir slapta /...
Partizano Juozo Januševičiaus kapas
Darbėnų kapinėse, Palangos g. 8A, Januševičių šeimos kapavietėje palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Juozas Januševičius-Jonušas (1923–1946).  žuvo 1946 m. k....
NKVD-MVD ir milicijos Darbėnų valsčiaus poskyrio pastatas
Šiame pastate, esančiame Turgaus aikštės kampe, Turgaus a. 14 / Vaineikių g. 2, 1944–1950 m. veikė Darbėnų valsčiaus milicijos poskyris ir 1944–1946 m. stribų būstinė. Namas XX a....
Partizanų laidojimo vietos Darbėnų kapinėse
Darbėnų k. senosios kapinės yra Palangos g. 8A, Darbėnų mstl., Kretingos r., Lietuva. Kapinės yra miestelio vakariniame pakraštyje, prie kelio į Palangą, apjuostos akmenų mūro tvora ir yra...
Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti
Paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės už...
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastatas
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinės pastatas, Turgaus a. 4, Darbėnai, Kretingos r. savivaldybė. Šiame name 1944–1953 m. veikė NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinė, kurioje buvo ir...
Partizanų Motinų kryžius
Partizanų Motinų kryžius yra pastatytas Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje (Turgaus a. 3). Jis skirtas Darbėnų apylinkės motinoms, kurių sūnūs ir dukros m....
Kryžius Darbėnų apylinkės gyventojams, nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti
Monumentalus kryžius, skirtas Darbėnų apylinkės gyventojams nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminti. Jis yra pastatytas Darbėnų mstl. centrinėje – Turgaus – –...
Paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti Darbėnuose
Paminklas Kardo rinktinės partizanams yra Kretingos r. Darbėnų mstl., Palangos g. dešinėje pusėje, 800 m į pietvakarius nuo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios, Dubupio kairiajame m....
Partizanų rėmėjo Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) kapas
Antkapinė plokštė, įamžinanti Žemaičių apygardos partizanų rėmėjo, politinio kalinio, kunigo, vienuolio pranciškono Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) (1896–1980) atminimą, /...
Partizano Petro Paulaičio kapas
Antkapinis paminklas pedagogui, filosofui, teologui, Jungtinės Kęstučio apygardos informacijos skyriaus viršininkui, politiniam kaliniui Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriui jo...
Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos II į g....
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio kapas yra Kretingos senosiose kapinėse, Vilniaus g. 19A. Kapas yra į vakarus nuo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų ir į su...