Objektai

Klaipėdos vasaros estrada
Klaipėdos vasaros estrada pradėta statyti 1977 m. liepos 15 d. miškelyje prie Tuberkuliozės dispanserio. Išbaigtos amfiteatro formos Vasaros estrada baigta statyti 1983 metais. Jos viduryje 60 o...
Kristijono Donelaičio aikštė
Aikštė suformuota jau XIX a., pirmą kartą pažymėta 1821 m. žemėlapyje. Tuo metu buvo pradėta apsodinti medžiais Liepų gatvė, o dabartinės aikštės vietoje buvo kapinės ir pavieniai pat...
Klaipėdos jachtklubas
Lietuvos Jachtklubas įkurtas 1926 m. vadovaujant jūrų kapitonui L. Stulpinui. Iki 1932 m. jachtklubas vadinosi „Lietuvos jachtklubas, Klaipėdos skyrius“. Iki tų metų egzistavo ir vokiečių...
Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus
Muziejus yra miesto centre, buvusio kino teatro „Aušra“ vietoje.Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos kraštotyros draugijos Šilalės skyrius. 1994 m....
Susiję maršrutai:
Kryžius partizanui Vytautui Lukoševičiui-Lizdeikai
Šiaurytiniame Šilalės pakraštyje esančiose partizanų kapinėse, šalia paminklo „Žuvę už Tėvynės laisvę“ stovi kryžius, skirtas Jungtinės Kęstučio apygardos partizano Vytauto 1946...
Susiję maršrutai:
Paminklas „Žuvę už Tėvynės laisvę“
Šiaurės rytiniame Šilalės pakraštyje esančiame pušyne 2003 m. rugpjūčio 24 d. atidengtas ir pašventintas antkapinis paminklas, skirtas įvairiose šio pušyno vietose rastų ir šioje –...
Susiję maršrutai:
Paminklinė lenta pirmajam Šilalės rajono Sąjūdžio mitingui
Atminimo lenta yra Šilalės miesto centre, J. Basanavičiaus ir Vytauto Didžiojo gatvių sankryžoje prie paminklo „Lietuvos partizanams, žuvusiems Šilalės rajone“.2016 m. kovo 11 dieną ir...
Susiję maršrutai:
Paminklinė lenta mokiniams ir jų mokytojams, žuvusiems rezistenciniame judėjime, atminti
Paminklinė lenta 2005 m. atidengta prie Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijos (Struikų g. 11) paradinių durų. Lenta skirta dvylikos šios mokyklos mokinių ir mokytojų, žuvusių judėjime,...
Susiję maršrutai:
Jūros upės užtvanka
Amerikos lietuvių įkurta bendrovė „Rūbas“ 1922 m. Tauragėje, per Jūros upę pastatė medinę užtvanką, o šalia jos – nedidelę elektrinę. Iki tol tinginiavusi, Jūra buvo priversta AG...
Susiję maršrutai:
Paminklinis akmuo partizanams atminti Kartenoje
1991 m. Kartenoje, Mokyklos g. 4 pastatytas paminklinis akmuo šioje vietoje užkastiems partizanams atminti. Šioje vietoje, buvusios NKVD-MGB (SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato – ir...
Paminklas partizanui Jonui Žutautui Kartenoje
2015 m. gegužės 29 d. Kartenoje, Mokyklos g. 4, pastatytas paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės štabo nariui, Kadagio kuopos įkūrėjui ir vadui Jonui Žutautui (1921–1946) nuo 1944...
Memorialinė koplyčia Kartenos kapinėse
1990 m. Kartenoje, Kretingos g. 32, miestelio kapinėse, pastatyta memorialinė koplyčia 1946–1953 m. bolševizmo aukoms atminti. Koplyčioje 1990 m. birželio 2 d. iš buvusio Kartenos...
Kryžius partizanams atminti Kartenos miestelio aikštėje
Kartenos mstl. aikštėje, Plungės g., 1901 m. pastatytas kryžius krikščionybės jubiliejui atminti. XX a. 8-ajame dešimtmetyje jis nugriautas, o 1989 m. gegužės 5 d. ir ir...
Atminimo lenta Kartenoje kovotojams už laisvę
2008 m. Kartenoje, Mokyklos g. 4, atidengta memorialinė lenta kovotojams už Lietuvos laisvę atminti. Šioje vietoje stovėjo ūkininko Jono Jadenkaus namas, kurį 1946 m. nusavino SSRS Vidaus ir...
Atminimo lenta Kartenoje Kadagio kuopos 70-mečiui
2015 m. gegužės 29 d. Kartenoje, Kretingos g. 65, Romualdo Jonučio sodyboje, ant ūkinio pastato, anuomet priklausiusio Celestinui Jašinskui, sienos, atidengta atminimo lenta apygardos...
Blodės viešbutis
Rytinėje Nidos žvejų gyvenvietės dalyje, Skruzdynėje, 1867 m. Fridrichas Blodė įkūrė svečių namus, kuriuose apsistodavo daugelis menininkų. Fridrichas Blodė, dažnai dėl pinigų jiems...
Susiję maršrutai:
Paminklinė lenta Viktorui Miliūnui
1990 m. rugpjūčio mėnesį Nidoje prie rašytojo Viktoro Miliūno namo, adresu G. D. Kuverto g. 6, atidengta ąžuolinė paminklinė lenta „Nidos metraštininkui“, kurią sukūrė nidiškis m....
Susiję maršrutai:
Eduardo Jonušo namas
E. A. Jonušas Nidoje apsigyveno nuo 1956 metų. Čia jis aptiko benykstančio kuršininkų gyvenimo vaizdą. Su kai kuriais iš jų artimiau susibičiuliavo. E. Jonušo aplankyta Nida ir ten patirti...
Susiję maršrutai:
Sveikatingumo namas
Sveikatingumo namas dar buvo vadinamas „Gaidžio namu“. Pastatą 1910 m. suprojektavo architektas Klėmanas (Kleemann). Pirmoji visoje Baltijos jūros pakrantėje daugiafunkcė įstaiga. Čia su...
Karališkasis akcizų namas
Žiemos uosto komplekso dalis. Pastatas yra architekto Klėmano projektas. Stačiakampio plano, dviejų aukštų su mansarda, dengtas keturšlaičiu stogu su stoglangiais namas pastatytas 1912 m. ir...