Grįžti atgal į žemėlapį

Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti

Koordinatės: 56.021657, 21.255199
Objekto adresas: Turgaus a. 4, Darbėnų mstl., Kretingos r., Lietuva
Savivaldybė: Bezirk Kretinga

Paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams, NKVD-MVD-MGB Darbėnų valsčiaus poskyrio pastate nužudytiems kovotojams už Lietuvos laisvę, 1945–1965 m. Darbėnų valsčiuje kovojusiems ir žuvusiems Kardo rinktinės partizanams bei Darbėnų valsčiaus tremtiniams atminti Turgaus a. 4, Darbėnų mstl., Kretingos r., buvusio NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastato kieme.

Paminklinės plokštės įrengtos 1992 m., projekto autorė dailininkė Rita Gorodeckienė. Kryžius pastatytas ir atidengtas 2000 m. spalio 1 d., jo autorius Lietuvos partizanas Adolfas Kontrimas. Paminklinė kompozicija perstatyta 2006 m., architektas Alfredas Gytis Tiškus.

Memorialinės kompozicijos centre stovi monumentalus medinis kryžius, kurį ratu juosia trys paminklinės akmenų mūro plokštės. Ant jų memorialinės metalinės lentelės su užrašais:

1. „Šiame name 1944–1950 m. / buvo KGB ir milicijos būstinė. / Čia buvo ruošiamos / baudžiamosios akcijos, / pasmerkiami žmonės / tremčiai ir žūčiai.“;

2. „Čia buvo nukankinti ir žuvo / Juozas JONUŠAS, / Adomas VAIČEKAUSKAS, / Adolfas ALMINAS, / Aleksas JONKUS / ir kankiniai, kurių vardų dar nežinome. / Mes lenkiame galvas / prieš jūsų kančias.“;

3. „Kas daro neteisybę, / susilauks bausmės už savo neteisumą ir nebus žiūrima asmens. / Iš Apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. / Kol. 11-25“.

Prie kryžiaus pritvirtinta memorialinė lentelė su įrašu: „ŽUVĘ UŽ / LIETUVOS / LAISVĘ 64 / PARTIZANAI / 1944–1953“.

2005 m. privatizavus buvusį NKVD-MVD-MGB pastatą, sklypas padalintas į dvi dalis: pietrytiniame gale esanti laidojimo vieta perduota Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijai, o MGB poskyrio pastatas ir šalia jo buvusi atminimo vieta tapo privačia valda. Todėl 2006 m. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu atminimo vieta buvo iškeldinta iš privačios valdos ir perkelta į seniūnijai priklausantį laidojimo vietos sklypą, įrengtą prie monumentalaus kryžiaus.

Atminimo vieta patenka į valstybės saugomą regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objekto pastato, kuriame buvo kalinami ir kankinami kovotojai už Lietuvos laisvę (unikalus objekto kodas: 22435), teritoriją.

Parengė Jurgita Bružienė, 2017

Šaltinis: Kretingos krašto enciklopedija

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

 
 • Aprašymas:

  Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui
 • Aprašymas:

  Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Monumentalus kryžius nužudytų gyventojų atminimui Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastato kieme
 • Aprašymas:

  Akmens mūro plokštė prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė.

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Akmens mūro plokštė prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui
 • Aprašymas:

  Akmens mūro plokštė prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė.

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Akmens mūro plokštė prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui
 • Aprašymas:

  Akmenų mūro plokštės prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė.

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Akmens mūro plokštė prie paminklinės kompozicijos Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui
 • Aprašymas:

  Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio kieme šiame pastate nužudytų gyventojų atminimui