Grįžti atgal į žemėlapį

Klaipėdos Mokytojų seminarija

Koordinatės: 55.71961151083592, 21.134342551231384
Objekto adresas: S. Nėries gatvė 5, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

1908 m., tuometiniame Mėmelyje, šalia geležinkelio stoties S. Nėries g. 5 (buv. Bahnhofstrasse 12) pastatyta Mokytojų seminarija (Königliches Lehrerseminar). Tai masyvus triaukštis raudonų plytų pastatas. Tuo metu tai buvo moderniausia ir patogiausia darbui seminarija Vokietijoje – su klasėmis bazinei pradinei mokyklai, sporto sale, aula, biblioteka, taip pat bendrabučiu seminaristams, valgykla. Šalia seminarijos suprojektuoti butai seminarijos direktoriui ir dėstytojams, daržas, sodas bei sporto aikštynas. Čia dirbo aukštos kvalifikacijos pedagogai, todėl ji buvo vadinama pavyzdine seminarija.
Pirmojo pasaulinio karo metu čia įkurta ligoninė. Po karo mokslas atnaujintas. Po Pirmojo pasaulinio karo pastate veikė kai kurios administracinės įstaigos, statybos mokykla, lietuvių gimnazija (1922–1933 m.) nuo 1934 m. – vokiškas Klaipėdos krašto pedagoginis institutas, nuo 1935 m. – lietuviškas Respublikos pedagoginis institutas. 1933 m. priimtas sprendimas mokslą seminarijoje pratęsti iki ketverių metų. 1936 m. seminarija buvo uždaryta Vyriausybei nusprendus pradinių klasių mokytojus rengti pedagoginiuose institutuose.
1922–1933 m. pastate veikusioje Lietuvių gimnazijoje 1924–1929 m. direktoriavo Pranas Mašiotas (1863–1940). Lietuvos pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius, visuomenės bei kultūros veikėjas. 1883 m. baigė Marijampolės gimnaziją, 1887 m. – Maskvos universitetą, kuriame Fizikos ir matematikos fakultete įgijo gimnazijos mokytojo matematiko specialybę. Universitete priklausė lietuvių studentų ir farmaceutų draugijoms. Baigės mokslus, Lietuvoje darbo negavo, tad įsidarbino valdininku Lomžoje (Lenkija). 1889 m. jį į Rygą pasikvietė kalbininkas Jonas Jablonskis. P. Mašiotas buvo Rygos vokiečių realinės mokyklos matematikos mokytojas, Rygos mergaičių gimnazijos direktorius. Rygoje sukūrė šeimą, susilaukė trijų vaikų. 1915 m. pasitraukė į Maskvą, 1915–1918 m. Voronežo lietuvių gimnazijų direktorius. 1918 m. grįžo į Lietuvą. 1919–1923 m. Lietuvos švietimo viceministras. Į Klaipėdą atvyko 1924 metais. 1924–1929 m. buvo Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorius. 1929 m. išėjo į pensiją, atsidėjo literatūriniam darbui. 1938–1940 m. gyveno ir kūrė sūnaus Jono Mašioto namuose Kačerginėje.
Spaudoje bendradarbiauti pradėjo nuo 1888 m. „Aušroje“ ir publicistiką rašė beveik iki gyvenimo pabaigos. Bendradarbiavo apie 50 leidinių. Rašė dažniausiai apie tautos ir visuomenės švietimą, kultūrą. Paskelbė straipsnių žurnalistikos teorijos temomis. Jo publicistika – santūri, dalykiška, su konkrečiais pasiūlymais, orientuota daugiau į skaitytojo protą ir intelektą. Paliko daugiau kaip 500 publicistikos rašinių. Savo darbus pasirašydavo arba pavarde, arba slapyvardžiais.
Apie 150 knygų autorius: iš jų 8 vadovėliai (matematikos, fizikos, rašybos), 30 knygų – grožinė literatūra vaikams („Pasakėlės“, „Augalų pasakos“, „Kai knygas draudė“, „Senio pasakos“, „Kiškiai“). Iš svetimų kalbų išvertė apie 60 knygų, tarp jų Dž. Svifto „Guliverio kelionės“, D. Defo „Robinzonas Kruzas“, H. Velso „Pirmieji žmonės mėnulyje“ ir kt.
Dvi jo knygos išleistos Klaipėdoje, „Ryto“ spaustuvėje: „Pajūriais pamariais: vaikų kelionės po mūs pajūrį: su 22 paveikslais ir žemėlapiu“ (1930 m.) ir „Būta ir pramanyta“ (1925 m.).
Klaipėdoje jo vardu pavadinta progimnazija.
Gimnazijoje mokėsi Erichas Karschies, Jonas Užpurvis, Rudolf Naujoks, vėliau pasireiškę kaip rašytojai ir / ar kaip mokyklų direktoriai.
1908 m. Klaipėdos Karališkosios mokytojų seminarijos auklėtiniu buvo Evaldas Svaras (Ewald Michael Swars) (1890–1962). Aštuonerius metus lankė Verdainės liaudies mokyklą. 1905 m. Klaipėdos parengiamąją mokyklą, vėliau Klaipėdos Karališkosios mokytojų seminarijos auklėtinis. Rašytojo vidinis pasaulis buvo susitelkęs, disciplinuotas, todėl jis buvo kitoks nei jo bendraamžiai. Pirmoji jo poezijos knyga „Ilgesys“ („Sehnsucht“) pasirodė jam tebesimokant seminarijoje. Tačiau ši knyga liko nepastebėta (1921 m. Svaras likusius egzempliorius iš leidėjo nupirko ir sudegino). Per mokytojo praktiką Nemirsetoje su kaimo bendruomene nesusigyveno. 1913 m. užsirašė savanoriu į karinę tarnybą, tarnavo Klaipėdoje. Pirmojo pasaulinio karo metu sužeistas 1914 m. rugpjūčio mėn. sužeistas pateko į rusų nelaisvę ir Sibire išbuvo iki 1920 m. Paleistas grįžo į Klaipėdą. Nelaisvėje patirti išgyvenimai atskleisti kūryboje – novelėse bei ekspresionistiniuose eilėraščiuose. Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, jame nepasiliko. Rašė feljetonus, apysakas, eilėraščius, kuriuos spausdino ir „Memeler Dampfboot“. Jo knygų herojai – ūkininkai ir žvejai. 1939 išėjo knyga „Jonušaičio kelias į vienatvę“ („Jonuschat,s Weg in die Einsamkeit“), 1942 m. „Kaimas prie jūros“ („Das Dorf am Meer“), o 1943 m. – stiprus autobiografinis romanas apie bandymą prisitaikyti grįžus iš Sibiro „Šventasis krantas“ (Das heilige Ufer). Apsakymai „Vyrai grandinėse“ („Manner in Ketten“) yra geriausia, ką parašė E. Svaras. Tai pasakojimas apie nelaisvės metus Sibire, apie jauną kareivį Ernstą, kurį sutinkame novelės pradžioje, vėliau lagerio belaisvių streiko metu. Tai drovus, su psichologinėmis problemomis negalintis susitvarkyti jaunuolis.
Gimnazijoje (Klaipėdos seminarijoje) mokėsi pedagogas, visuomenės veikėjas Bruno le Coutre (1889–1972). Baigęs Senamiesčio berniukų vidurinę mokyklą, vėliau mokėsi Klaipėdos seminarijoje. 21 metus dirbo Bomelsvitės mokykloje, iš jų 17 metų buvo jos rektorius. Po karo likimo vėjų nublokštas į Vokietiją, Praetzo mieste vadovavo viešajai bibliotekai, buvo miesto tarybos narys, apdovanotas Vokietijos Federacinės Respublikos Nuopelnų ordinu su kaspinu.
Prisiminimus apie Klaipėdą B. le Coutre pradėjo rašyti jau gyvendamas Vokietijoje. Jie spausdinti 1953–1973 m. laikraštyje „Memeler Dambfboot” ir leidinyje „Memelland Kalender”. Juos "sudėjo" į knygą ir 2014 m. išleido pavadinimu „Mano miestas Klaipėda. 1930–1939 metai“ Lietuvos Jūrų muziejus (vertė Romualdas Adomavičius). Knygoje skelbiami atsiminimai apie Klaipėdą: uostą, gatves, priemiesčius ir juose virusį gyvenimą; aprašomi įvairių sluoksnių miestiečių pramogos ir rūpesčiai. Autorius šmaikščiai pasakoja apie miesto keistuolius, aprašo vos ne visas parduotuvėles, aludes, viešbučius ir jų šeimininkus. Daug vietos skirta prie Klaipėdos prisišliejusiam Bomelsvitės žvejų ir jūreivių kaimui, kur žmonės tada šnekėjo vokiečių, lietuvių ir kuršių kalbomis.
Dabar (2020 m.) čia veikia Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas.

Parengė Justina Smaliukaitė, 2015 m
Papildė Rasa Miuler, 2020 m.

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/

 
 • Aprašymas:

  Königl. Lehrerseminar : [atvirukas]. - Memel : Verlag A. Kuhnkies, Buch-, Kunst- u. Musikalienhandlung, [19??]. - 1 atvirukas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Königl. Lehrerseminar
 • Aprašymas:

  Memel : Königl. Lehrer-Seminar : [atvirukas]. - Memel : Verlag: Johannes Schenke, Inh. Kurt Siebert, [19??]. - 1 atvirukas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Atvirukas / jpg

  Memel : Königl. Lehrer-Seminar
 • Aprašymas:

  Mokytojų seminarijos fasadas: [negatyvas] / Bernardas Aleknavičius. - Klaipėda, [s.a.]. - 1 negatyvas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, B. Aleknavičiaus rankraščių fondas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Negatyvas / jpg

  Mokytojų seminarijos fasadas
 • Aprašymas:

  Mokytojų seminarijos pastatai: [negatyvas] / Bernardas Aleknavičius. - Klaipėda, [s.a.]. - 1 negatyvas

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, B. Aleknavičiaus rankraščių fondas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Negatyvas / jpg

  Mokytojų seminarijos pastatai
 • Aprašymas:

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Rasos Miuller asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas
 • Aprašymas:

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Rasos Miuller asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas
 • Aprašymas:

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Rasos Miuller asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Pastato S. Nėries gatvė 5 fragmentas
 • Aprašymas:

  Buvusi Mokytojų seminarija (dabar Klaipėdos universiteto Pedagoginis fakultetas) : [nuotrauka] / Ingrida Valotkienė. - Klaipėda, 2015. - 1 nuotrauka.

  Šaltinis: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Foto-video archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Buvusi Mokytojų seminarija (dabar Klaipėdos universiteto Pedagoginis fakultetas)
 • Aprašymas:

  Lenta ant pastato S. Nėries gatvė 5 : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Rasos Miuller asmeninis archyvas

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Lenta ant pastato S. Nėries gatvė 5
 • Aprašymas:

  Lenta ant pastato S. Nėries gatvė 5 : [skaitmeninė nuotrauka] / Rasa Miuller. - Klaipėda, 2020. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Rasos Miuller asmeninis archyvas

  Leidėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Lenta ant pastato S. Nėries gatvė 5
 • Aprašymas:

  Klaipėdos Mokytojų seminarija / Tekstą skaitė Agnė Jonkutė, 2018 m.

  Teikėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

  Tipas / formatas: Garsinis failas / mp3

  Teisės: CC BY-NC-ND