Grįžti atgal į žemėlapį

Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus

Koordinatės: 55.894151, 21.245021
Objekto adresas: Vilniaus g., Kretinga
Savivaldybė: Bezirk Kretinga

Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus kartu su kapinių tvora, rytiniais ir vakariniais vartais yra Kretingos parapijos naujosiose (II senosiose) kapinėse ir sudaro vientisą, valstybės saugomą kompleksą.
1893 m. paskutinis Kretingos savininkas grafas Aleksandras Tiškevičius ir jo motina grafienė Sofija Tiškevičienė Kretingos parapijos naujosiose kapinėse pastatė neogotikos stiliaus raudonų plytų koplyčią, projektuotą švedų kilmės architekto Karlo Eduardo Strandmano.
Pirmiausia iš tašytų akmenų ir raudonų plytų buvo sumūrytas ir žemių kalvele apjuostas rūsys-mauzoliejus Tiškevičių šeimos nariams laidoti. Pagrindiniame fasade įrengtos dvivėrės metalinės ornamentuotos durys. Kad kalvos žemės neslinktų, koplyčia buvo apjuosta aukšta Kretingos dvaro plytinėje degtų raudonų plytų tvora. Viršus puoštas iš Rytų Prūsijos, Įsručio, pargabentomis profiliuotomis plytomis, primenančiomis stogelius. Į koplyčios kalvą vedė sraigtiniai laiptai, esantys kitoje vietoje negu dabartiniai. Virš rūsio pastatyta koplyčia iš kryžminiu būdu krautų, išgaubtai rėjuotomis siūlėmis sujungtų raudonų plytų sienomis.
Į antžeminę dalį patenkama pro šiaurinio fasado uždaro prieangio šone iš priekio nematomas medines duris, papuoštas Tiškevičių giminės herbais ir neogotikinėmis rozetėmis.
Navos skliautą remia pusapvalės kolonos su lipdytiniais augalinio motyvo kapiteliais. Interjerą puošė sieninė tapyba. Priešais centrinę navą, apsidėje, pastatytas 1894 m. iš Varšuvos „Ant. F. Grmela“ stalių dirbtuvių parvežtas medinis neogotikinis altorius su keturiomis evangelistų skulptūromis ir Nukryžiuotojo bareljefu, atgabentu iš Vokietijos Oberamergau miesto. Evangelistų skulptūros pavogtos sovietmečiu, 1989 m. vagys išsinešė Kristaus bareljefą.
Antžeminėje koplyčios dalyje XX a. pirmojoje pusėje vykdavo pamaldos laidotuvių metu, mirties metinių progomis, per Vėlines.
1975 m. koplyčia perduota Kretingos kraštotyros muziejui. 1976, 2004 ir 2018 m. – restauruota.
Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus – valstybės saugomas regioninio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektas (u. k. 1428). Priklauso Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus ir kapinių tvoros su vartais kompleksui.
Koplyčios mauzoliejuje ilsisi grafas Juozapas Tiškevičius, jo žmona Sofija Tiškevičienė, marti Jadvyga Tiškevičienė, anūkai Marija Tiškevičiūtė ir Kazimieras Viktoras Justinas Marija Tiškevičius – trečiasis Aleksandro Tiškevičiaus sūnus – savanoris kūrėjas, karininkas, savivaldybininkas, verslininkas, 1941 m. sukilimo dalyvis.
Kazimieras V. J. M. Tiškevičius gimė 1896 m. sausio 13 d. Kretingoje, augo tėvų dvare.
Baigęs Mintaujos gimnaziją, įstojo į kadetų mokyklą, vėliau mokėsi kavalerijos karo mokykloje. Pirmojo pasaulinio karo metais kariavo vokiečių fronte. 1919 m. grįžęs į gimtinę buvęs carinės Rusijos kavalerijos poručikas mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, gavo leitenanto laipsnį ir 1919–1921 m. vadovavo 1-ojo husarų pulko kulkosvaidžių eskadronui. 1922 m. mobilizavosi iš Lietuvos kariuomenės, įgijo agronomo išsilavinimą. Kadangi visi jo broliai buvo apsigyvenę Lenkijoje, tai Kazimieras Tiškevičius liko vienintelis teisėtas dvaro savininkas ir paveldėtojas. Tarpukariu aktyviai reiškėsi Kretingos visuomeniniame gyvenime.
K. Tiškevičius dalyvavo Nepriklausomybės kovose ir 1941 m. sukilime, vadovavo žemaičių sukilėlių būriui. Vežant sužeistuosius sukilėlius trofėjine rusiška mašina, 1941 m. birželio 24 d. prie Skuodo apšaudymo metu per klaidą buvo nukautas vokiečių. Skuodiškiai jį palaidojo Narvydžių kapinėse. Frontui nuslinkus į Rytus, tėvo A. Tiškevičiaus rūpesčiu grafo Kazimiero kūnas buvo perkeltas į Tiškevičių šeimos koplyčią.

Daugiau apie Kazimierą Tiškevičių – vaizdo įraše pasakoja istorikas Julius Kanarskas.

Parengė Jolanta Klietkutė, papildė Rita Vaitkienė, 2018

Šaltinis: Kretingos krašto enciklopedija

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

 
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / J.olantaKlietkutė. - Kretinga, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš pietvakarių pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2013. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš pietvakarių pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2013. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2013. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės vakarų pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus Visų šventųjų dieną : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2014. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus Visų šventųjų dieną
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės rytų pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės rytų pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2015. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš šiaurės pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš kapinių pietryčių pusės : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2013. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus iš kapinių pietryčių pusės
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir tvora su vartais Kretingos naujosiose kapinėse : [skaitmeninė nuotrauka] / Jolanta Klietkutė. - Kretinga, 2012. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus ir tvora su vartais Kretingos naujosiose kapinėse
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbai : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbai
 • Aprašymas:

  Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbai : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2018. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Skaitmeninė nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-ND

  Tiškevičių šeimos koplyčios-mauzoliejaus restauravimo darbai