Grįžti atgal į žemėlapį

Atminimo lenta su bareljefu Vilhelmui Storastai – Vydūnui

Koordinatės: 55.713706352284284, 21.128024607896805
Objekto adresas: S. Šimkaus g. 15, Klaipėda, Lietuva
Savivaldybė: Klaipeda

2007 m. sausio 10 d. dailės klubo „Guboja“ iniciatyva ant Stasio Šimkaus konservatorijos pastato (S. Šimkaus g. 15) atidengta atminimo lenta Vilhelmui Storostai – Vydūnui (skulpt. Sergėjus Plotnikovas).
1926–1927 m. Vydūnas dirbo pedagogu S. Šimkaus konservatorijoje (tuo metu S. Šimkaus muzikos mokykloje). S. Šimkaus įkurta pirmoji muzikos mokykla Klaipėdos krašte veikė 1923-1939 m. Šiame pastate buvo įsteigtas ir pirmasis miesto muziejus.
Vydūnas gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose, Šilutės apskrityje. Baigęs Ragainės mokytojų seminariją, iki 1912 metų dirbo pedagoginį darbą, mokytojavo Kintuose ir Tilžėje, bet dėl silpnos sveikatos (paveldėtos džiovos) buvo anksti išleistas į pensiją ir užsiėmė kūrybine veikla: leido knygas, žurnalus, skaitydavo viešas paskaitas. Buvo gerai susipažinęs su įvairiomis mokslo sritimis, klausytojo teisėmis studijavo Halės, Leipcigo, Berlyno universitetuose. 1895 m. įkūrė Tilžės lietuvių giedotojų draugiją ir 40 m. jai vadovavo. Tilžėje bei daugelyje kitų Rytų Prūsijos vietų rengė lietuviškus vaidinimus, koncertus ir dainų šventes. Buvo veiklus kitų Rytų Prūsijos lietuvių ir Klaipėdos krašto draugijų bei organizacijų narys, 1931 įkurtos Prūsų lietuvių draugijos tarybos pirmininkas. Nuo 1907 m. dalyvavo lietuvių mokslo draugijos veikloje. Leido žurnalus „Šaltinis“, „Jaunimas“, „Naujovė“, „Darbymetis“. Bendradarbiavo kitoje Rytų Prūsijos lietuvių ir Lietuvos periodinėje spaudoje. Nuo 1925 m. PEN klubo, nuo 1935 m. – Lietuvių rašytojų draugijos garbės narys. Hitlerio laikais kalintas. 1944 m. su Tilžės gyventojais evakuotas Vokietijos gilumon. Nuo 1946 gyveno Detmolde. Įsijungė į kultūrinę evakuotų Rytų Prūsijos lietuvių bei Lietuvos pabėgėlių veiklą, bendradarbiavo jų spaudoje. Parašė 12 filosofinių veikalų, daugiau negu 30 filosofinio turinio dramų, istoriografinių darbų. Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietija, 1991 m. spalio 19 d. jo palaikai perlaidoti Bitėnų kapinėse.

Parengė Justina Smaliukaitė, 2015

Pateikė: Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka | http://www.klavb.lt/lt/
 
  • Aprašymas:

    Atminimo lenta su bareljefu Vilhelmui Storastui - Vydūnui : [skaitmeninė nuotrauka] / Justina Smaliukaitė. - Klaipėda, [2015]. - 1 vaizdas

    Leidėjas: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

    Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

    Atminimo lenta su bareljefu Vilhelmui Storastui - Vydūnui