LOCATION
Grįžti atgal INFORMACIJA

Sakralių vietų pėdsakais

Sakralių vietų pėdsakais

Maršrutas „Sakralių vietų pėdsakais: senkapiai ir maro kapeliai“ veda Darbėnų seniūnijos keliais ir supažindina su sakraliniu paveldu, primena senųjų gyventojų tikėjimo tradicijas ir tvirtą ryšį su gamta. Senosiose kaimų kapinėse yra koplytėlės ir kryžiai, kurias nuo seno prižiūri patys kaimo gyventojai. Šis maršrutas papildytas vaizdo įrašais, kuriuose apie kapinaites, koplytėles, sklandančias legendas pasakoja aplinkinių kaimų gyventojai ar žmonės, kurie čia gimė bei augo. Maršrutas unikalus tuo, kad ne tik aplankysite sakralaus paveldo vietoves, bet ir gamtos paminklus, pakeliui pravažiuosite seniūnijos centrą – Darbėnus, nuo seno garsėjančius šv. Petro ir Povilo atlaidais. Keliaujant šiuo maršrutu pirmiausia siūlome vykti į Akmenales. Akmenalių kaimo senosiose kapinėse stovi 3 medinės koplytėlės. Koplytėlių viduje yra šventųjų skulptūrėlės, įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą, bei religiniai paveikslėliai. Koplytėles ilgą laiką prižiūrėjo šalia kapinių gyvenusi Galdikų šeima, šiuo metu kapines prižiūri ir tvarko Akmenalių kaimo gyventoja Adelė Brazdauskienė.

Antroji maršruto stotis – Darataičių k. II senosios kapinės, vadinamos Markapiais, Senkapiais. Veikė XVII–XIX a., laidoti Darataičių ir Rubiniškės kaimų gyventojai. Kapinėse stovi keli aukšti ąžuoliniai kryžiai ir koplytėlės su šventųjų skulptūromis.

Toliau važiuojame Vaineikiai–Šukė keliu ir sustojame trečiojoje maršruto stotelėje – prie Gargždupio kaimo senųjų kapinių, esančių kairiajame Vaineikupio krante. Nuo XVIII a. čia laidoti Gargždupio kaimo gyventojai. Kapinaitėse stovi aukšti mediniai, monumentalūs kryžiai. Už jų – mūrinė koplytėlė, šalia jos – akmuo. Teritorijoje auga senas ąžuolas, kuris Vaineikių ąžuolo vardu įregistruotas gamtos paminklų sąrašuose.

Vykstant į ketvirtąją ir penktąją maršruto stoteles, reikia keliu grįžti atgal iki kryžkelės, kurioje stovi Vaineikių kaimo kryžkelės kryžius ir koplytėlė, šioje vietoje esantys nuo XIX a. Iki šių dienų vietiniai čia tradiciškai renkasi giedoti gegužinių pamaldų. Visai šalia, Akmenos upės santakoje su Šlaveitos upeliu, yra  Vaineikių II senosios kapinės, vadinamos Maro, Sontakio, Švedų kapeliais. Jos veikė XVII–XIX a., laidoti Vaineikių k. gyventojai. Nuo seno čia stovi koplytėlė, kryžiai, kapinaitės prižiūrimos kaimo gyventojų.

Šeštoji stotelė – Daubėnų k. II senosios kapinės, vadinamų Maro kapeliais. Jos yra Žydiškėmis vadinamame Daubėnų miške. Datuojamos XVII–XIX a. Kapinaitėse stovi stogastulpiai, seni, iki 5 metrų aukščio kryžiai, kurių stiebuose įrėžtos datos: 1893, 1850, 1892. Ant vieno jų kryžmos baltais dažais užrašyta: „Saulė šildo žemės paviršių siūbuoja medžiai paukšteliai čiulba linksmas giesmes / Jiems amžina ramybė žemėje“... Kadangi kelias per miškus yra sunkiai pravažiuojamas, siūlome į Daubėnus važiuoti per Darbėnų miestelį.

Paskutinėje, septintojoje, šio maršruto stotelėje galėsite pailsėti po kelionės ir įkvėpti dvasinės stiprybės – unikalioje Kadagynų miško sakralinėje vietoje prie Erškėtyno koplyčios. Manoma, kad kadaise čia buvusi pagonių šventykla, o 1926 m. ant akmens, prie kurio išteka gydomąja galia garsėjantis šaltinis, Lazdininkų kaimo gyventojai Barborai Dirvonskaitei-Pocienei apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Tais pačiais metais pastatyta medinė koplytėlė, vietoj jos 1930 m. mūrinė koplyčia. Vyresniosios kartos žmonės Erškėtyno vietovę laiko šventa. Dažniausiai per Sekmines ir kitas religines šventes jie atvyksta čia, tikėdamiesi fizinio ir dvasinio išgijimo, sielos atgaivos. Erškėtynas tarsi atkartoja Kryžiaus kalno tradicijas. 

Maršruto atstumas – apie 22 km. Vykdami automobiliu užtruksite apie 40 min.

Parengė Asta Kuktorovienė, 2020

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka