LOCATION
Grįžti atgal INFORMACIJA

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Darbėnuose

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Darbėnuose

Partizaninis karas, 1944–1953 m. apėmęs visą Lietuvą, nepaliko nuošalyje ir Darbėnų valsčiaus. 1945 m. čia buvo įkurtas Drebulės būrys. 1946 m. Kretingos apskrities partizanų junginiui pasivadinus Kardo rinktine buvo patvirtinta 12 rinktinės kuopų, kurios pavadintos Lietuvos kunigaikščių vardais. 9-oji Darbėnų kuopa pasivadino kunigaikščio Vizbuto vardu.

Pėsčiųjų maršrutas „Pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Darbėnuose“ prasideda nuo Turgaus aikštės ir Vaineikių sankryžos, Turgaus a. Nr. 14 pažymėto pastato, kuriame 1944–1950 m. veikė NKVD-MVD ir milicijos Darbėnų valsčiaus poskyris. Šio pastato kieme stribai pamesdavo nukautų partizanų kūnus, kuriuos vėliau užkasdavo už miestelio ribų.

Kitas maršruto taškas – NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastatas Turgaus aikštėje Nr. 4. Šiame pastate buvo tardomi ir kankinami Kardo rinktinės partizanai, jų rėmėjai ir ryšininkai. Suimtieji buvo laikomi pastato rūsyje. Šio pastato kieme 1992–1993 m., kasant tranšėjas požeminėms komunikacijoms, kieme aptikti trijų žmonių palaikai, 1993 m. perlaidoti Darbėnų kapinėse. Šio pastato kieme pastatyta paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti.

Dar du pasipriešinimo sovietinei okupacijai atminimo ženklai Darbėnuose yra Turgaus aikštės pietvakarinėje dalyje. Tai priešais bažnyčią stovintis monumentalus kryžius Darbėnų apylinkės gyventojams, nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, – šioje vietoje pokario metais okupantai pamesdavo atpažinti ir niekinti Darbėnų valsčiuje nukautų partizanų kūnus, ir visai šalia šio kryžiaus, Darbėnų bažnyčios šventoriuje, kairiau nuo vartų, – Partizanų Motinų kryžius, skirtas Darbėnų apylinkės motinoms, kurių sūnūs ir dukros 1944–1953 m. žuvo kovose dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Nuo Turgaus aikštės maršrutas veda į pietus, Palangos g. link. Šios gatvės pradžioje stovi paminklas, pastatytas 2005 m., Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams, žuvusiems 1945–1965 m. Darbėnuose. Paminklą juosia 11 akmeninių plokščių su Darbėnų apylinkėse kovojusių Kardo rinktinės kuopų ir būrių pavadinimais.

Paskutinius maršruto objektus aplankysite nuvykę į Darbėnų kapines. Tai Lietuvos partizanų kapas, Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų Juozo Januševičiaus, Adomo Vaičekausko ir Aloyzo Pukinsko laidojimo vietos. Jas pasieksite keliaudami Palangos gatve toliau ir ties kapinių tvora pasukę į Tvenkinio gatvę iki naujosios kapinių dalies vartų. Jų dešinėje matysite Lietuvos partizanų kapą žymintį medinį antkapinį paminklą su memorialiniu užrašu „NEŽINOMIEMS KANKINIAMS / ANT TĖVYNĖS AUKURO / GYVYBES SUDĖJUSIEMS / 1944–1950“. Čia amžino poilsio atgulę keletas neidentifikuotų Kardo rinktinės partizanų ir 1999 m. Linkių miške aptikti partizano Vladislovo Galdiko palaikai. Paėjėjus į dešinę nuo Lietuvos partizanų kapo, netoli vienas kito yra palaidoti Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai Juozas Januševičius, Adomas Vaičekauskas ir Aloyzas Pukinskas.

Keliaudami šiuo maršrutu nueisite apie 1 km, užtruksite apie 45 min.

Parengė Laima Jonauskaitė ir Asta Kuktorovienė, 2017

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka