Objektai

Ėgliškių-Andulių kapinynas
Kapinynas įrengtas kairiajame Dangės upės krante, apie 100 m į šiaurę nuo Andulių piliakalnio, užima 2,62 ha plotą, nuo XIX a. iš viso ištirta daugiau nei 800 kapų. Archeologinių tyrimų...
Susiję maršrutai:
Didysis Ėgliškių pilkapis
Už pietinės Kretingos miesto ribos, dabartiniame Ėgliškių k. slypi visa Kretingos priešistorė, todėl ši vietovė ne veltui laikoma Kretingos lopšiu. Nuo žalvario amžiaus čia gyvenę –...
Susiję maršrutai:
Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
Dabartinė mūrinė bazilika – jau ketvirtoji bažnyčia Žemaičių Kalvarijoje. Liudijimuose nurodoma, kad pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1619 m., antroji, irgi medinė, iškilo XVII a., m....
Vytauto Mačernio muziejus
1987 metais poeto Eugenijaus Matuzevičiaus iniciatyva įkurto muziejaus ekspozicija pasakoja apie tragiško likimo lietuvių poeto Vytauto Mačernio gyvenimą ir kūrybą. Medžiagą ekspozicijai G....
Mingėlos ąžuolas
Ąžuolo skersmuo 2,46 m, aukštis – 21 m. Auga Nausodžio apylinkėje, Vieštovėnų kaime. 1960 m. ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu. Šis ąžuolas auga Mingėlos kieme, todėl jo vardu ir /...
Visų Šventųjų koplyčia senosiose Plungės kapinėse
Romantinio klasicizmo stiliaus koplyčia Plungės senosiose kapinėse pastatyta 1858 m. parapijiečių ir grafo Zubovo lėšomis. Ją statė vietiniai meistrai, kurių trys – mūrininkas, ir – į...
Susiję maršrutai:
Plungės bažnyčios varpinė
1850 m. vyskupo Motiejaus Valančiaus Plungės bažnyčios vizitacijos akte rašoma: „Vietoj senos medinės varpinės Jo Didenybės Leono Studzinskio pastangomis už Plungės paveldėtojo Jo grafo...
Susiję maršrutai:
Šv. Florijono paminklas
Šv. Florijonas katalikų tikėjime yra žmones nuo gaisrų saugantis šventasis. Plungės miestas praeityje dažnai buvo niokojamas gaisrų. Nepajėgdami kovoti su šia neganda plungiškiai nutarė...
Kretingos (Kluonalių) stabakūlis
Lietuvių liaudies padavimuose yra išlikusių pasakojimų apie akmenis – menhirus, Žemaitijoje šie akmenys labiau žinomi kaip stabakūliai. Stabakūliai išsiskiria savo neįprasta vertikalia O...
Senamiesčio aikštė
Plungės miesto struktūra yra radialinė. Centre yra stačiakampė Senamiesčio aikštė, iš kurios penkiomis kryptimis eina besišakojančios ir miestą į kvartalus dalijančios gatvės. iš veda...
Prano Genio namas
Šį namą pastatė ir 1945–1951 m. jame gyveno Pranas Genys – poetas, publicistas, muziejininkas, fotografas, Žemaičių muziejaus „Alka“ įkūrėjas (Telšiuose, 1932 m.). ir statytojas, 1...
Kalotės kaimo senoji mokykla
XX a. 6-7 deš. leidiniuose publikuotuose buvusių Kalotės gyventojų prisiminimuose minimas nuo Kalotės ežero į vakarus iki Girulių nusitęsęs miškas – Kalotės šilas (vok. Kollater nuo XX...
Senovės šventvietė Rotušės aikštėje
Įprasta manyti, jog dabartinis Kretingos miestas įkurtas XVII a. J. K. Chodkevičiaus pastangomis visiškai naujoje vietoje, tačiau Rotušės aikštėje 1986–1987 m. vykusių archeologinių metu...
Plungės dvaro skalbykla
Raudonų plytų pastatas netoli Babrungo upės – tai buvusi Oginskių dvaro skalbykla. Čia dvaro skalbėjos skalbdavo kunigaikščių ir dvariškių drabužius bei patalynę. Šalia skalbyklos –...
Susiję maršrutai:
Karklės bažnyčios pamatai
Dar prieš šimtą metų 1910 m. pastatyta Karklės bažnyčia buvo viso krašto pažiba – jos atvaizdai puikuodavosi atvykstantiems poilsiautojams skirtuose atvirukuose. Pokariu bažnyčia buvo ji...
Karklės kapinės (buvusios skenduolių)
Karklės kaimo I senosios kapinės yra riboto laidojimo kapinės, įtrauktos į Kultūros vertybių registrą. Jos turėjo ir kitus pavadinimus – vietiniai pavadindavo Liepų ar Skenduolių, nes į...
Karklės senoji pradinė mokykla
Rytprūsių XX a. pr. mūrinės architektūros pavyzdys – Karklės pradinė mokykla yra vienas ryškiausių Karklės etnokultūrinio draustinio istorinio-architektūrinio paveldo elementų. Mokykla...
Susiję maršrutai:
Senoji girininkija
Vadinamoji girininkija yra pietvakarinėje Karklės kaimo dalyje. Manoma, kad sodyba čia egzistavo jau XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, tačiau tikslesnių duomenų apie ankstyvąją XX...
Susiję maršrutai:
Senoji laivų gelbėjimo stotis Nemirsetoje
XX a. pr. pajūryje pastatyta laivų gelbėjimo stotis. Čia audrų metu į bėdą patekusiems jūreiviams į pagalbą ateidavo drąsių savanorių būrys, kuris buvo sudarytas iš vietinių Jie, iš...
Susiję maršrutai:
Plungės bažnyčia
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Plungėje pastatyta 1933 m. Plytų mūro, neoromaninė, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė. Šventoriaus tvora plytų mūro.       1570 m. paskirta 1590...