Objektai

Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos vad. į...
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio antkapinis paminklas
Partizanų Bronislavos Vendelytės ir Benedikto Vendelio atkapinis paminklas yra Kretingos senosiose kapinėse, Vilniaus g. 19A. Kapas yra į vakarus nuo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės ir į...
Paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti
Atkapinis paminklas Kretingos apskrityje 1946–1953 m. žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams atminti pastatytas Kretingos senosiose kapinėse, į dešinę nuo Šv. Jurgio g....
Paminklas 1940–1990 m. okupacijų laikotarpiu patirtoms lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas Lietuvių tautos kančioms atminti yra Kretingos m. Vilniaus g.,senosiose kapinėse, priešais Šv. Jurgio koplyčią, Vilniaus g. 19A. Tai pirmasis Atgimimo laikotarpio paminklas ant –...
NKVD-MVD-MGB-KGB Kretingos poskyrio būstinė su areštine
Pastate, esančiame Kretingos m. Vytauto g. Nr. 9 / Trumpoji g. Nr. 2, nacionalizuotame 1940 m. ir 1944 m. ir perduotame NKVD Kretingos apskrities poskyriui, 1941 m., 1944–1990 m. veikė o nuo 1953...
Kretingos apskrities milicijos skyriaus ir areštinės pastatas
Kretingos m. Kęstučio g. Nr. 19 name, pastatytame vietoje 1915 m. vokiečių kareivių sudeginto gyvenamojo namo, XX a. 2–3 dešimtm. pr., pagal savininko pavardę vadinamame Kumpono name, m. o o...
NKVD-MVD-MGB Kretingos apskrities skyriaus pastatas
Kretingos m., Kęstučio g. 12 Antrojo pasaulinio karo metais (1941–1944) buvusiame gydytojo ir žymaus visuomenės veikėjo Felikso Janušio gyvenamajame name veikė fašistinės Vokietijos šiame...
Kryžius 1944–1953 m. Kretingos apylinkėse žuvusių Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų atminimui
Monumentalus medinis kryžius ir atminimo lenta 1945–1955 m. užkastiems, Kretingos apylinkėse žuvusiems ir Kretingos apskrities NKVD-MGB būstinėje nukankintiems Žemaičių apygardos Kardo yra...
Komercijos mokykla
Prieškariu šioje vietoje stovėjo pastatas, kuriame buvo įsikūrusi Komercijos mokykla.  Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė 1921 m. atvykusi į Klaipėdą pradėjo lankyti vakarinę 5...
Pastatas Tilžės g. 13
Šiame pastate Klaipėdoje 1931–1938 m.  gyveno Klaipėdos krašto rašytoja Ieva Simonaitytė (buv. Tilžės 11). Čia gyvendama rašė romaną „Vilius Karalius“. Pastatas išlikęs, ant 1897...
Pastatas Baltikalnio g. 12
Šiame name 1925–1931 m. gyveno Klaipėdos krašto rašytoja  Ieva Simonaitytė (buv. Butsargių 2). Čia ji rašė romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Pati rašytoja namą vadino kurią...
Kūlių Vartų gatvė
Miesto vartai viduramžiais atliko svarbų vaidmenį – saugojo miestą ne tik nuo priešų, bet ir nuo plėšikų, be to buvo lengviau kontroliuoti prekybą.  Jau nuo XIII a. istoriniuose yra buvo...
Spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“
Šiame pastate Turgaus g. 3 (buv. Marktstrasse 48/49) 1921–1939 m. veikė spaudos leidimo ir prekybos bendrovė „Rytas“. Bendrovėje dirbo Adomas Brakas, Viktoras Gailius, Jokūbas Stikliorius....
Lietuvos atstovybės pastatas Žvejų g. 5
Lietuvos atstovybė Klaipėdos krašte įkurta 1920 m. Lietuvos Respublikos atstovu paskirtas kapitonas Leopoldas Dimša. 1922 m.  jį pakeitė Jonas Žilius. 1920–1921 m. vadinosi Lietuvos karo...
Pastatas Herkaus Manto g. 5
Pastatas (buv. Libauer Str. 20), kuriame apie 1922–1924 m. gyveno rašytoja Ieva Simonaitytė, neišlikęs.  Ji rašė savo autobiografinėje apysakoje „Nebaigta knyga“: „ Liepojaus gatvės...
Raudonojo Kryžiaus ligoninė
1933 m. Klaipėdoje S. Nėries g. 3 (buv. Bahnhofstrasse 13/15) atidaryta  Raudonojo Kryžiaus ligoninė. 1931 m. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija jos pirmininko daktaro Roko Šliūpo nutarė 3...
Pastatas J. Karoso g. 21
Šiame name J. Karoso gatvėje (buv. Žalioji g./Grünestrasse 5) 1934–1935 m. gyveno rašytojas Antanas Venclova.  Antanas Venclova gimė 1906 m.  Trempiuose (Marijampolės r.). 1932 m. baigė...
Adomo Brako namas
Pastate Herkaus Manto g. 27 (buv. Libauer Str. 5) 1911–1944 m. gyveno Mažosios Lietuvos dailininkas, architektas, pedagogas Adomas Brakas (1886–1952). Namas pastatytas XIX a. II pusėje,  1930...
Klaipėdos žydų bendruomenės būstinė, maldos namai bei žydų kapinės
XIX a. pradžioje žydų kapinėms Memelyje įrengti buvo skirtas ravelinas (miesto gynybinio pylimo įrenginys). Pirmieji palaidojimai minimi 1823 m. Kapinės buvo pirmoji trijų Memelio žydų ir o...
Susiję maršrutai:
Pirmosios Memelio sinagogos ir ritualinės pirties (baseino) vieta
Pirmoji žinoma sinagoga Memelyje ir prie jos veikusi ritualinė pirtis (baseinas) Mikva (Mikvah) buvo pastatyta 1835 m. dabartinių Sinagogų ir Galinio pylimo gatvių sankirtoje Lenkijos žydų ir...
Susiję maršrutai: