Grįžti atgal į žemėlapį

Salantų paminklas lietuvių tautos kančioms atminti

Paminklas stovi priešais Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, šiaurinėje S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Vilniaus g. kryžkelės dalyje, atsuktas priekiniu fasadu į pietų pusę. 1989 m. pastatė akmens skulptorius Vilius Orvidas (pranciškonas br. Gabrielius, O. F. S.). Statybą rėmė Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Salantų rėmimo grupė.

Paminklas 3,8 m. aukščio, akmeninis, ornamentuotas, jo pamatas vidutinio dydžio lauko akmenų mūro. Paminkle iškalta Pietos horeljefas, paminklinėje plokštėje – Gediminaičių stulpų ženklas ir užrašas: „LIETUVIŲ TAUTOS / KANČIŲ / ATMINIMUI / 1941 – 1952“. Viršuje kyla stilizuotas lotyniškas kryžius su plastišku Nukryžiuotojo horeljefu, Apvaizdos akimi, žvaigžde ir inkaru.

Parengė Jurgita Bružienė, 2017

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka