Grįžti atgal į žemėlapį

Partizano Aloyzo Pukinsko kapas

Darbėnų kapinėse palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos partizanas Aloyzas Pukinskas, žuvęs 1948 m. sausio 24 d. Mančių kaime. Kapą žymi juodo poliruoto granito paminklas, kuriame iškaltas lotyniškas kryžius ir užrašas: „ALOYZAS PUKINSKAS, 1928–1948. LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ DALYVIS“.

Partizanas Aloyzas Pukinskas stribų buvo užkastas už Darbėnų miestelio. Užkasimo vietą Darbėnuose gyvenusiam dėdei Jonui Pukinskui nurodė Darbėnų milicijos darbuotjas Vytautas Jurgutis. J. Pukinskas su artimaisiais žuvusio sūnėno kūną atkasė ir slapta palaidojo Darbėnų kapinėse 1948 m.

Parengė Jurgita Bružienė, 2017

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka