Grįžti atgal į žemėlapį

Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas

Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos parapijos naujosiose kapinėse, vad. II-osiomis senosiomis kapinėmis, į kairę nuo Tiškevičių šeimos koplyčios mauzoliejaus, pranciškonų kapavietėje, Vilniaus g. 8A.

Bronislovas Poškus gimė 1928 m. lapkričio 3 d. Galvyčių kaime, Upynos parapijoje, Skaudvilės valsčiuje, Tauragės apskrityje. Pokario metais B. Poškus buvo rezistentų partizanų ryšininkas. Turėjo pseudonimą Rugelis. Nuo 1973 m. persikėlė į Šilalę ir platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Sovietų valdžios buvo persekiojimas už vaikų katechizavimą, dalyvavimą Lietuvos laisvės lygos veikloje. 1978 m. pogrindyje buvo įvilktas į abitą ir tapo pranciškonu. Po to B. Poškus persikėlė gyventi į Kretingą, dirbo zakristijonu. Ankštame savo bute, Žemaičių gatvėje, prižiūrėjo ir slaugė septynis prieškario brolius pranciškonus. 1988-ųjų vasarą, pasistatęs palapinę prie Kretingos vykdomojo komiteto, B. Poškus savaitei paskelbęs bado streiką kovojo, kad būtų sugrąžintas vienuolyno pastatas Pranciškonų vienuoliams. Mirė 2006 m. kovo 29 d. Kretingoje.

Paminklas pastatytas 2006 m. Lietuvos kariuomenės pulkininko Česlovo Šlėgaičio ir dimisijos pulkininko Leono Laurinsko iniciatyva. Paminkliniame akmenyje iš juodo poliruoto granito iškaltas mirusiojo portretinis atvaizdas, kryžiaus siluetas, Gediminaičių stulpų ženklas ir epitafija: „BRONISLOVAS POŠKUS 1928–2006 / VIENUOLIS PRANCIŠKONAS. PARTIZANŲ RYŠININKAS. / AKTYVIAI PRISIDĖJO PRIE ATKURIAMOS / LIETUVOS KARIUOMENĖS. / APDOVANOTAS VYČIO KRYŽIAUS ODINU / PULKININKAI Č. ŠLĖGAITIS, L. LAURINSKAS“.

Parengė Laima Jonauskaitė, 2017

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

 
 • Aprašymas:

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-SA

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
 • Aprašymas:

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-SA

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
 • Aprašymas:

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-SA

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
 • Aprašymas:

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas : [skaitmeninė nuotrauka] / Laima Jonauskaitė. - Kretinga, 2017. - 1 vaizdas

  Šaltinis: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kraštotyros-informacijos fondo skaitmeninis archyvas

  Leidėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Teikėjas: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka

  Tipas / formatas: Nuotrauka / jpg

  Teisės: CC BY-NC-SA

  Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas