Grįžti atgal į žemėlapį

Atminimo lenta Kretingos apskrities milicijos skyriaus areštinėje 1945–1947 m. kalintiems kovotojams už Lietuvos laisvę atminti

Kretingos m. Kęstučio g. Nr. 19 name, pastatytame vietoje 1915 m. vokiečių kareivių sudeginto gyvenamojo namo, XX a. 2–3 dešimtm. pr., pagal savininko pavardę vadinamame Kumpono name, 1945–1947 m. veikė NKVD (Vidaus reikalų liaudies komisariato) Kretingos apskrities milicijos skyriaus būstinė, o jo rūsyje buvo įrengta areštinė. Šiame pastate kalėjo valstybės saugumo tarnybos (NKGB-MGB) suimti politiniai kaliniai, Kardo rinktinės partizanai, jų rėmėjai ir ryšininkai, kuriuos tardyti vesdavo į Kęstučio g. Nr. 12 name veikusį NKGB-MGB Kretingos apskrities poskyrį. Miliciją iškėlus name apgyvendinti gyventojai.

2003 m. ant pastato sienos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyvio Julijono Mickaus rūpesčiu buvo atidengta atminimo lenta šiame pastate 1945–1947 m. tardytų ir kalintų laisvės kovotojų atminimui. Ji juodo šlifuoto akmens, vertikalaus stačiakampio formato, šlifuotu paviršiumi, prie sienos pritvirtinta keturiais varžtais, įsuktais lentos kampuose. Plokštumos viršutinėje dalyje iškaltas kalėjimo grotų siluetas, o apatinėje dalyje – atminimo užrašas: „ŠIAME NAME 1945–1947 METAIS BUVO KALINAMI IR KANKINAMI KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS LAISVĘ“. Projekto autorius Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus skulptorius Jonas Jagėla.

Parengė Laima Jonauskaitė

Pateikė: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka | http://www.kretvb.lt/lt/