Objektai

Paminklinė kompozicija partizanams žuvusiems Salantų apylinkėse už Lietuvos laisvę
Paminklinė kompozicija 1940–1952 m. Salantų apylinkėse žuvusiems už Lietuvos laisvę kovotojams ir Žemaičių apygardos partizanams  atminti yra Kalno g., Žvainių k., Imbarės sen., r., į...
Paminklas Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams
Pesčių (Kleckininkų) k. senosios kapinėse, Klecininkų k. pastatytas paminklas šioje vietoje 1946–1947 m. slapta palaidotiems Salantų apylinkėse žuvusiems partizanams Broniui Jurčiui, ir o...
Partizano Adomo Skersio kapas
Jakštaičių k. senosiose kapinėse šioje vietoje slapta palaidoto Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos Paliomskio būrio partizano Adomo Skersio-Ažuolo kapą žymi Lietuvos ir...
Partizanės Uršulės Riepšienės kapas
Gargždelės k. kapinėse (Salantų parapijos kapinės) palaidota Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanė Uršulė Riepšienė (Kazbaraitienė; 1902–1986). Kapą ženklina antkapinis ir A...
Monumentalus kryžius Salantų partizanams atminti
Gargždelės k. kapinėse (Salantų parapijos kapinės, Žemaitės g. 61 Gargždelės k., Kretingos r.) 1998 m. pastatytas kryžius 1944–1953 m. Salantų apylinkėje žuvusiems Žemaičių Kardo...
Pastatas, kuriame veikė NKVD-MVD-MGB Salantų poskyris
Tinkuoto mūro pastatas, esantis, Šermukšnių g. 6, Salantuose, statytas 1927 m. 1946–1954 m. veikė NKVD–MVD–MGB Salantų poskyris: po karo – SSRS Vidaus reikalų liaudies komisariato –...
Salantų paminklas lietuvių tautos kančioms atminti
Paminklas stovi priešais Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, šiaurinėje S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Vilniaus g. kryžkelės dalyje, atsuktas priekiniu fasadu į pietų 1989...
Partizano Aloyzo Pukinsko kapas
Darbėnų kapinėse palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Tautvaišo kuopos partizanas Aloyzas Pukinskas, žuvęs 1948 m. sausio 24 d. Mančių kaime. Kapą žymi juodo poliruoto granito...
Partizano Adomo Vaičekausko kapas
Darbėnų kapinėse, šeimos kapavietėje, palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Vizbuto kuopos partizanas Adomas Vaičekauskas, žuvęs 1947 m. vasario 16 d. Auksūdžio k. ir slapta iš...
Partizano Juozo Januševičiaus kapas
Darbėnų kapinėse, šeimos kapavietėje, palaidotas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas Juozas Januševičius-Jonušas. J. Januševičius žuvo 1946 m. kovo 23 d. Kretingos aps. vls....
NKVD-MVD ir milicijos Darbėnų valsčiaus poskyrio pastatas
Šiame pastate 1944–1950 m. veikė Darbėnų valsčiaus milicijos poskyris ir 1944–1946 m. stribų būstinė. Namas medinis, vienaukštis, statytas XX a. pradžioje. 1941–1944 m. jame veikė m....
Lietuvos partizanų kapas Darbėnuose
Darbėnų kapinių naujosios dalies r. pusėje yra Partizanų kapas, kuriame 1993 m. ir 1998 m. perlaidoti 3 ar 4 partizanų neidentifikuoti palaikai, iškasti 1992–1993 m. Darbėnų ligoninės bei...
Paminklinė kompozicija Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytų gyventojų atminimui
Paminklinė kompozicija – monumentalus kryžius ir paminklinės plokštės – šioje vietoje užkastiems 1945–1953 m. Darbėnų valsčiuje žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės už 1...
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio pastatas
NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinės pastatas, Turgaus a. 4, Darbėnai, Kretingos r. savivaldybė. Šiame name 1944–1953 m. veikė NKVD-MVD-MGB Darbėnų poskyrio būstinė, kurioje buvo ir...
Partizanų Motinų kryžius
Partizanų Motinų kryžius yra pastatytas Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios šventoriuje (Turgaus a. 3). Jis skirtas Darbėnų apylinkės motinoms, kurių sūnūs ir dukros m....
Kryžius Darbėnų apylinkės gyventojams, nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos
Monumentalus kryžius, skirtas Darbėnų apylinkės gyventojams nukentėjusiems nuo 1940–1989 m. sovietinės okupacijos, atminimui. Jis yra pastatytas Darbėnų mstl. centrinėje – Turgaus – m....
Paminklas Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanų atminimui Darbėnuose
Paminklas Kardo rinktinės partizanams yra Kretingos r. Darbėnų mstl., Palangos g. dešinėje pusėje, 800 m į pietvakarius nuo Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios, Dubupio kairiajame m....
Partizanų rėmėjo Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) kapas
Atkapinė plokštė, įamžinanti Žemaičių apygardos partizanų rėmėjo, politiniam kalinio, kunigo, vienuolio pranciškono Antano Puodžiūno (tėvo Patricijaus, OFM) (1896–1980) atminimą pl....
Partizano Petro Paulaičio kapas
Antkapinis paminklas pedagogui, filosofui, teologui, Jungtinės Kęstučio apygardos informacijos skyriaus viršininkui, politiniam kaliniui Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalieriui jo...
Žemaičių apygardos partizanų ryšininko Bronislovo Poškaus kapas
Antkapinis paminklas Žemaičių apygardos partizanų ryšininkui, disidentui, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus kavalieriui, pranciškonui Bronislovui Poškui atminti yra Kretingos vad. į...