Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas

Krašto paveldo gido sukūrimui naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas:

Das Buch vom Memelland : Heimatkunde eines deutschen Grenzlandes / von Heinrich A. Kurschat. – Oldenburg (OLDB) : F.W.Siebert Verlag, 1968. – 644 p.

Dėl demontuotų tarybinio laikotarpio paminklinių skulptūrų perdavimo. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas, 1998 m. gruodžio 31 d. Nr. 1532

Istorinio kultūros paveldo vietos Lietuvos pajūryje : [South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, Project "SeaSide - Developing Excellent Cultural Destinations in the Southern Baltic Area"]. – [Klaipėda : Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, 2011]. – 62, [1] p.

Klaipedainfo.lt : [interaktyvi Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro svetainė internete]. [žiūrėta 2014 09 30]. Prieiga per internetą : <http://www.klaipedainfo.lt/lt/index.php?page=6&sub=14>

Klaipėda. Kraštiečiai : biografijų žinynas. – Kaunas : JJJ leidyba, [2012]. – 787, [1] p.

Klaipėda : miestas ir žmonės : biografijų žinynas [interaktyvus] / Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Kraštotyros ir skaitmeninimo skyrius. – Klaipėda : KLAVB, 2014 [žiūrėta 2014 09 30]. Prieiga per internetą : <http://eleidiniai.klavb.lt>

Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūrų ir prekybos miesto istorija / Johanas Zembrickis ; [iš vokiečių kalbos vertė Jonas Putrius, Feliksas Tiškus, Romas Adomavičius]. – Klaipėda : Libra Memelensis, 2002-2011. – t. : iliustr.T.1 - 2 – Versta iš: Geschichte der Königlich Preussischen See- und Handelsstadt Memel. Memel : Verl. von F. W. Siebert, 1900

Klaipėdos pramonės ir verslo istorija / Julius Žukas, Vasilijus Safronovas, Rolanda Lukoševičienė. - [Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė] : Klaipėdos pramonininkų asociacija, 2012. – 295, [1] p.

Pilaitis G. Klaipėda – mišios už lėktuvo pagrobėjo sielą // Lietuvos rytas, 2002, vasario 19

Memeler Adreßbücher. Ein Nachschlagewerk für den Familienforscher / Peter Bork // Karlsruhe (Vokietija) [interaktyvus]. – [žiūrėta 2014 09 19]. – Prieiga per internetą : <http://bork-on-line.de/adressbuecher/>

Plečkaitis V. Gatvės gatvelės ...[Iš uostamiesčio gatvių istorijos] // Tarybinė Klaipėda. – 1986, spal. 26, lapk. 2

Plečkaitis V. Žvilgsnis į H. Manto gatvę // Tarybinė Klaipėda, 1984, liep. 24

Herkaus Manto gatvė. Ką pasakoja mūsų gatvių pavadinimai // Tarybinė Klaipėda, 1970, lapkr. 13

Senieji pramonės objektai Klaipėdoje : katalogas / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Klaipėdos miesto skyrius. – Klaipėda : [Sp. "Rytas], 1988. – 32 p.

Senoji Klaipėda : urbanistinė raida ir architektūra iki 1939 m. / Jonas Tatoris ; Paminklų restauravimo ir projektavimo institutas. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. – 334 p.

Straßen in Memel // Portal Memelland. Familienforschungsgruppe Memelland; Verein für Computergenealogie e.V. // Erkrath (Vokietija) [interaktyvus]. [žiūrėta 2014 09 30]. Prieiga per internetą : <http://genwiki.genealogy.net/Stra%C3%9Fen_in_Memel>

Stubra A., Zvonkuvienė J. Įamžintas centrinėje miesto gatvėje [apie Herkaus Manto gatvę ir Herkų Mantą] // Tarybinė Klaipėda, 1988, vasario 28

Tatoris J. Gatvėvardžiai – praeities liudininkai // Tarybinė Klaipėda, 1986, spalio 15

Tatoris J. Istorinė apybraiža: su gatvėvardžių kaitos lentelė / LTSR kultūros ministerija Kultūros paminklų restauravimo projektavimo institutas. - Klaipėda, 1987. – [9] lap. [kopija]

Trukanas A. Apie lietuvišką Klaipėdos viziją // Vakarų ekspresas, 2011, kovo 31

UOSTAS.info : Klaipėdos uosto ir miesto informacinis portalas [interaktyvus]. [S.l. : s.n., s.a.] [žiūrėta 2014 09 19]. – Prieiga per internetą : <http://www.uostas.info/>

Vanagas A. Dėl vardo Danė (Danija, Dange) // Lietuvių kalbotyros klausimai. – Vilnius, 1960, T. 3.

Vareikis V. Der Umgang mit Dekmälern in Klaipėda // Annaberger Annallen.– 1999, nr. 7, p. 95-101

Vareikis V. Stabai // Šiaurės Atėnai, 2012, rugpj. 3

Žiemytė I. Sovietmečio menas: kas pretenduoja į paveldo statusą? // Vakarų ekspresas, 2014, birželio 6

Žvejybos tradicijos Baltijos jūros regione / V. Matutis, E. Bacevičius, V. Butkus. Šiauliai; Klaipėda, 2015. - 215, [1] p.

 

Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, AdM archyvas
AdM archyvo teminiai segtuvai :

355-II KARYBOS ISTORIJA = Heerwesen. Friedhöfe. Denkmäler : Karių kapai. Paminklai. – : AdM. – 143 p./ lap.
627-I UOSTAS = Memel. Hafen. – : AdM. – 125p./lap.
627-II UOSTAS = Hafen. – : AdM. – 154 p./lap.
627-III NAVIGACIJA : Švyturiai = Leuchturm. – : AdM
656-III PAŠTAS = Post Memel : Klaipėdos pašto istorija. – : AdM. – 131 p./lap.
656-V PAŠTAS = Post : Prūsijos ir Klaipėdos krašto pašto istorija. – : AdM. – 61 p. / lap.
947.45-XIII MEMEL. Paminklai. Borussia = Denkmale. – : AdM. – 76 p./lap.
947.45-XIV MEMEL. Paminklai. – : AdM. – 62 p./lap.
947.45-XXV MEMEL. : Gatvės A-B. – : AdM
947.45-XXVII MEMEL. : Gatvės L-O. – : AdM